Federatie naar Zone

Federatie naar Zone

Dageraad voor zone Dilbeek: terugblik op een prachtige avond

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is, het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt [psalm 19, 1]

De dageraad is het moment waarop de zon net boven de horizon komt kijken, wanneer haar stralen de wereld verwarmen, maar de koelte van de nacht nog niet helemaal weg is. Ken je dat gevoel? Wanneer je ’s morgens tussen dag en dauw een wandeling gaat maken en de frisse lucht van de nacht nog kan inademen? Wanneer je, vooraleer de zotte morgen zich op gang trekt met auto’s haastend door de straten en mensen die vooral niet te laat te willen komen, tijd hebt om te genieten van de fluitende vogels en ruisende bladeren?

De dageraad is in het getijdengebed de tijd van de metten of de ochtendwake. Het gebed waarin we God danken om het licht dat Hij de wereld schenkt en het licht waarmee Christus de wereld heeft getoond waar het Hem om te doen is, zwanger van de dag die nog kan komen en boordevol mogelijkheden.

De wet van de Heer is volmaakt, en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijsheid [Psalm 19,8]

 

Op 5 oktober 2021 zijn  we met jullie in gesprek gaan. Reeds verschillende jaren leeft in onze federatie de wens om voor onze federatie verder te gaan in de zoektocht naar nieuwe wegen, niet alleen in onze federatieploeg, maar ook bij jullie. Dat is ook logisch: er gebeurt in onze Dilbeekse kerkgemeenschap heel wat goeds en dat geven we graag door aan wie na ons komt, als het even kan tot in de eeuwen der eeuwen. In de federatieploeg leeft sterk het gevoel dat we daarrond enkele beslissingen moeten nemen en willen we krijtlijnen uittekenen naar de toekomst. Een heel jaar hebben we daarrond met elkaar uitgewisseld: nagedacht over wat ons zo dierbaar is aan onze kerkgemeenschap, waar er zaken kunnen verbeteren én waar we denken dat we morgen best naartoe gaan. Zo’n denkwerk gebeurt dan wel in de pastorie, aan de ronde tafel die de pastoor daar zo mooi heeft geplaatst, of online omdat de corona-epidemie ons daartoe beweegt, maar heeft betrekking op ons allemaal: allen die in Dilbeek mee kerkzijn.

 

Alleen al jullie aanwezigheid was voor ons dan ook een feest. Bedankt om jullie stem te laten horen! Dank voor wie met ons die avond in de dageraad is gaan wandelen! Dank ook aan de regioploeg om erbij te zijn, ons te ondersteunen met versnapering en drank en ons mee te nemen in een gezamenlijk denkproces. Het was een erg mooie en boeiende avond waar we als ploeg deugd aan hebben gehad. Hoe gaan we nu verder? Alleszins, zoals de pastoor zo mooi verwoordde, met gebed en geloof.

 

Heer, ik wil dat U kan genieten van alles wat ik zeg of denk. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. (psalm 19, 15).

 

Hierbij een ruime blik op de behandelde thema’s: de cijfers, de doorgegeven opmerkingen, en de manier waarop we ze op dit ogenblik interpreteren naar de toekomst toe

 

Catechese en evangelisatie in zone Dilbeek … … … Stoute schoenen aantrekken en wortel schieten.
Liturgie in zone Dilbeek is … … … verstilling, gebed en meeleven vanuit ons door-God-gegeven-zijn
Diaconie in Zone Dilbeek is … … …  hart, handen en voeten geven aan ons christelijk godsgeloof
Financiën in zone Dilbeek is … … … een zich openend venster
Communicatie in Zone Dilbeek is … … …de handen openen als een levend lichaam

 

We zullen verder gaan in het opstarten van een zonewerking, waarin we onszelf begrijpen als een stuurgroep die de werking van de zone zo goed mogelijk voorbereidt.
We nodigen je dan ook van harte uit om mee te blijven nadenken en anderen mee te betrekken in het denkproces over de richting die we uitgaan.

 

Je kan je bedenkingen, tips en suggesties kwijt op het volgende mailadres: federatiedilbeek.website@gmail.com. (via contactformulier).

 

Indien je je geroepen voelt om mee je schouders onder dit project te zetten: laat je dat dan ook weten? Wij gaan graag met je verder in gesprek om te kijken waar jouw gaven liggen en hoe jouw talenten en interesses essentieel zullen zijn voor de verdere uitbouw van onze zone, voor de toekomst van onze kerk in Dilbeek.

 

Spinvis zingt in zijn lied Dageraadplein: “Voor je het weet, klinkt het gebed voor het laatst, is de fanfare voorbij.” Wij hebben alvast moed en hoop geput uit die zone-avond. Op deze manier zien we dat laatste gebed in onze huidige federatie nog niet zo snel klinken. We kijken ernaar uit om verder met jullie te bouwen aan een vitale, geestrijke, christelijke geloofsgemeenschap.

 

In gebed verbonden.

 

De federatieploeg