Zone Dilbeek

Werkgroepen

Binnen onze zone zijn verschillende groepen actief. Hun gemeenschappelijk werkterrein is de geloofsoverdracht, maar elke groep denkt samen met de zonepastoor na over de specificiteit van haar taak en de manier om ze uit te voeren. Om enkele grote woorden te gebruiken: het gaat om de liturgie, de catechese en de diaconie.