Zone Dilbeek

Eucharistie/ Misintenties

De eucharistie…

is de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven. Het is onbegonnen werk hier iets zinnigs daarover te zeggen.

Het volstaat een woord te zeggen bij de vele namen die eraan gegeven worden en die als de vele facetten van een diamant de uitdrukking zijn van de rijkdom van dit sacrament. We noemen het:

  • ‘eucharistie’ omdat het een dankzegging is aan God voor de schepping, de verlossing en de heiliging;
  • ‘maaltijd des Heren’ omdat het teruggaat tot het laatste avondmaal dat Jezus met zijn  leerlingen gebruikte op de vooravond van Zijn lijden, dood en verrijzenis;
  • ‘breken van het brood’ omdat Jezus dat deed toen Hij voor zijn leerlingen het brood brak en uitdeelde;
  • ‘eucharistische bijeenkomst’ omdat gelovigen ervoor samenkomen als de zichtbare Kerk;
  • ‘gedachtenis’ omdat het de herinnering is aan het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus;
  • ‘Heilig Offer’ omdat het het ene offer van Christus tegenwoordig stelt;
  • ‘Heilige liturgie’ omdat heel de liturgie van de Kerk er haar centrum in vindt;
  • ‘communie’ omdat het verenigt met Christus, met Zijn lichaam en bloed;
  • ‘mis’ omdat de viering eindigt met de zending van de gelovigen om in het dagelijks leven Gods wil te vervullen.

 

We zouden niet eens in de buurt komen van die rijkdom als we om de haverklap een eucharistieviering zouden hebben. Het zou ermee zijn als met de inflatie op economisch gebied: veel geld, maar haast waardeloos; veel vieringen, maar haast zonder inhoud.

Om die inhoud, om die rijkdom is het ons nochtans te doen.

En we achten onszelf maar in staat om dat hooguit tweemaal per zondag te benaderen in de federatievieringen.

 

 

 

zondag 

09.30 u. Sint-Gertrudiskerk (Isabellastraat te Sint-Gertrudis-Pede)

11.00 u. Sint-Ambrosiuskerk (Verheydenstraat te Dilbeek

zaterdag

18.00 u. Sint-Pieterskerk (Kerkstraat te Itterbeek)

 

 

Een misintentie…

is een speciaal gebed dat in het eucharistisch gebed opgenomen wordt: we bidden het dan niet alleen en het is voor een welbepaalde reden. Zo’n intentie wordt aangevraagd.

In elke eucharistieviering bidden we voor overledenen. Met een misintentie voegen we er de naam van het familielid dat we speciaal willen gedenken aan toe.
In elke eucharistieviering bidden we samen met de heiligen. We kunnen ter ere van één heilige een misintentie vragen, bijvoorbeeld ‘ter ere van de heilige Antonius’.
In het eucharistieviering verwijzen we naar de vele weldaden van Jezus. We kunnen een misintentie aanvragen voor een genezing of een probleem dat ons ter harte gaat.

Het gaat dus altijd om een concrete toepassing van een algemeen gebed.
Mensen hebben de gewoonte daarvoor te betalen. Dat is eigenlijk onzinnig: voor een gebed kan je niet betalen. Maar een bijdrage voor het pastorale werk in de pastorale zone is wel uiterst zinvol. En ieder geeft naar godsvrucht en vermogen.

Praktisch

*misintenties worden aangevraagd per telefoon, per brief, per e-mail, in de sacristie, in de pastorij, op het parochiesecretariaat, …
* bij de pastoor of een lid van de parochieploeg (zie rubriek parochies)
* voor en na de eucharistievieringen
* mits betaling van € 15
* noteer:
-naam overledene
-of reden van gevraagde intentie
-de kerk waar de intentie zal gebeden worden
-de datum (liefst drie weken op voorhand aanvragen indien je die datum wil vermeld zien in KERK&leven).

 

Klik hier om meer te weten te komen over de misintenties