Zone Dilbeek

Eucharistie/ Misintenties

De eucharistie…

is de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven. Het is onbegonnen werk hier iets zinnigs daarover te zeggen.

Het volstaat een woord te zeggen bij de vele namen die eraan gegeven worden en die als de vele facetten van een diamant de uitdrukking zijn van de rijkdom van dit sacrament. We noemen het:

  • ‘eucharistie’ omdat het een dankzegging is aan God voor de schepping, de verlossing en de heiliging;
  • ‘maaltijd des Heren’ omdat het teruggaat tot het laatste avondmaal dat Jezus met zijn  leerlingen gebruikte op de vooravond van Zijn lijden, dood en verrijzenis;
  • ‘breken van het brood’ omdat Jezus dat deed toen Hij voor zijn leerlingen het brood brak en uitdeelde;
  • ‘eucharistische bijeenkomst’ omdat gelovigen ervoor samenkomen als de zichtbare Kerk;
  • ‘gedachtenis’ omdat het de herinnering is aan het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus;
  • ‘Heilig Offer’ omdat het het ene offer van Christus tegenwoordig stelt;
  • ‘Heilige liturgie’ omdat heel de liturgie van de Kerk er haar centrum in vindt;
  • ‘communie’ omdat het verenigt met Christus, met Zijn lichaam en bloed;
  • ‘mis’ omdat de viering eindigt met de zending van de gelovigen om in het dagelijks leven Gods wil te vervullen.

 

We zouden niet eens in de buurt komen van die rijkdom als we om de haverklap een eucharistieviering zouden hebben. Het zou ermee zijn als met de inflatie op economisch gebied: veel geld, maar haast waardeloos; veel vieringen, maar haast zonder inhoud.

Om die inhoud, om die rijkdom is het ons nochtans te doen.

En we achten onszelf maar in staat om dat hooguit tweemaal per zondag te benaderen in de federatievieringen.

 

 

 

zondag 

09.30 u. Sint-Gertrudiskerk (Isabellastraat te Sint-Gertrudis-Pede)

11.00 u. Sint-Ambrosiuskerk (Verheydenstraat te Dilbeek

zaterdag

18.00 u. Sint-Pieterskerk (Kerkstraat te Itterbeek)

 

 

Een misintentie

In elke eucharistieviering bidden we voor overledenen. Met een misintentie voegen we er de naam van het familielid dat we speciaal willen gedenken aan toe.
In elke eucharistieviering bidden we samen met de heiligen. We kunnen ter ere van één heilige een misintentie aanvragen – bijvoorbeeld ‘ter ere van de heilige Antonius’.
In de eucharistieviering verwijzen we naar de vele weldaden van Jezus.
We kunnen een misintentie aanvragen tot nagedachtenis van een familielid, voor een genezing, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz.
Het gaat dus altijd om een concrete toepassing van een algemeen gebed.

De intenties worden bij de voorbeden vermeld, maar dit hoeft niet en kan ook anoniem gebeuren indien gewenst.

Het is een gebruik om voor een misintentie een bepaald bedrag (momenteel € 15) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen, het is bedoeld voor de werking van onze zone.

Hoe kan je een misintentie bestellen?
– spring even binnen op het zonesecretariaat, Kerkstraat 60, 1701 Itterbeek (elke werkdag van 10.00 u. tot 11.30 u. (NIET op donderdag).
– of telefonisch op het zonesecretariaat 02 569 03 43 of via mail: kerk-itterbeek@skynet.be
– bij een lokale parochieverantwoordelijke:
Freddy De Backer, 0468 11 33 37
Chris Zelderloo, 02 582 07 12
Christiane Janssens, 02 582 11 89
– bij de pastoor na de viering van 11.00 u. in de Sint-Ambrosiuskerk of via mail augustinada@gmail.com
– na de zondagsvieringen waar je dan ook het gepaste geld meebrengt

Noteer steeds:
– de naam van de overledene of de reden van gevraagde intentie
– de kerk waar u wenst dat de intentie zal gebeden worden
– de gewenste datum
(liefst drie weken op voorhand aanvragen, indien je de intentie wil vermeld zien in parochieblad bij het overzicht van de vieringen).