Categorie: <span>Vervallen</span>

3 november

Naar jaarlijkse traditie organiseren de jagers van het Land van Gaasbeek op zaterdag 4 november in de Sint-Annakapel een Hubertusviering. Deze gebedsviering start om 19.00 u. met de jachthoornblazers van Lembeek waarna brood en de aanwezige huisdieren, voornamelijk jachthonden worden gezegend. Na de viering is er randanimatie rond de Sint-Annakapel met …

Kerstmis

  De Ahmadiyya Moslimgemeenschap vierde samen Kerstdag met ons tijdens de viering van 11 u in Sint-Ambrosius. Onze boodschap op het kerstkaartje is gelijklopend met de boodschap van de Ahmadiyya gemeenschap op de rode roos! HOOP en VREDE ( schreven wij) LIEFDE voor iedereen – haat voor niemand ( schreven …

Federatie naar Zone

Dageraad voor zone Dilbeek: terugblik op een prachtige avond Aan de hemel is te zien hoe machtig God is, het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt [psalm 19, 1] De dageraad is het moment waarop de zon net boven de horizon komt kijken, wanneer haar stralen de wereld verwarmen, …

Vrede op aarde en vrede aan alle mensen van goede wil

De novembermaand is bij uitstek een herdenkingsmaand. Op 11 november worden de gesneuvelden van de Wereldoorlogen  extra gehuldigd en op bijzondere wijze herdacht. In elk van de deelgemeenten van Dilbeek gaat dit gepaard met een korte ceremonie aan de gedenkstenen met plechtige muziek van een fanfare of muziekensemble. De leden van de verenigingen voor oud-strijders, de raadsleden en de Dilbeekse inwoners worden hierop uitgenodigd. In de deelgemeente Sint-Martens-Bodegem is er een eucharistieviering  om 11 uur in de Sint-Martinuskerk, gevolgd door een bloemenhulde aan het monument van de oud-strijders op het erepark van de begraafplaats aldaar.

 

In de eucharistieviering gedenken we de gesneuvelden van beide wereldoorlogen maar bidden we ook voor vrede in onze wereld van vandaag. Zelfs zoveel jaar na de eerste wereldoorlog is dit nog altijd noodzakelijk. Vrede en rechtvaardigheid gaan altijd hand in hand. Opkomen voor vrede vereist steeds dat men een antwoord geeft op de uitdagingen van de tijd. Voor onze tijd en onze wereld zijn er tal van uitdagingen die de vrede – in onze kleine en onze grote wereld – bedreigen,  gaande van pesterijen, misbruik van sociale media, toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving, luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, vereenzaming, maar ook een steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm in de wereld, terrorisme, honger, geweld en natuurrampen die mensen op de vlucht jagen, oorlog in Oekraïne, Israël en in zoveel andere landen. Vrede is inderdaad nooit voor altijd verworven, maar vraagt voortdurend inzet vanuit een houding van dienstbaarheid gericht op de uitdagingen van deze tijd. De aandacht voor deze internationale solidariteit wordt door de verschillende  11-11-11 acties  op deze dag dan ook extra in de kijker gezet.

 

11 november is ook het feest van Sint Martinus, de patroonheilige van de Sint- Martinuskerk.  Martinus, zelf een soldaat,  deelde met zijn zwaard zijn mantel in twee en schonk het ene stuk aan een bedelaar en trok het andere deel terug aan. Later in een droom zag Martinus Christus verschijnen met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen: “Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan”, hoorden hij Christus zeggen.

 

De herdenking van de oud-strijders, de 11-11-11 actie en de persoon van Sint Martinus zijn de drie dingen waar we, dankbaar en strijdvaardig  met een houding van dienstbaarheid naar de uitdagingen van deze tijd, kunnen voor bidden  op 11 november. Het gebed verandert niet de wereld  maar het verandert de mensen. Het geeft hen wijsheid en inzicht waardoor mensen wel de wereld kunnen veranderen …”

 

Wij nodigen u uit op de eucharistieviering van zaterdag 11 november om 11.00 u. in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem
 

 

               Heb maar gewoon de vrede lief op de plaats waar je staat:

dan heb je al bij jou wat je bemint.

De vrede hangt van jouw hart af.

Je deelt haar niet met jouw vrienden,

zoals je brood met hen deelt.

Brood vermindert toch naarmate je het breekt

en uitdeelt.

De vrede echter lijkt op het brood

dat de leerlingen van de Heer

in hun handen zagen aangroeien,

terwijl zij het braken en uitdeelden.

Augustinus, Preek 357,2