Zone Dilbeek

Doopsel

De vraag van ouders naar het doopsel van een kindje is altijd ernstig, want het is God zelf, die zich in hun gezin aandient en zich aan kinderen op hun niveau laat kennen.
Dat mysterie is zo groot dat na alle gegeven en begrepen uitleg, jaren van aandachtig kijken en volgen nodig zijn om te zien wat er bij dat doopsel gebeurd is en wat er het gevolg van is.

Kort samengevat komt het hierop neer dat met het doopsel een leven in vrijheid begint.
Ook al is het doopsel een individuele aangelegenheid, toch is al wie gedoopt wordt meteen verbonden met al die andere mensen die dat leven in vrijheid proberen waar te maken.

Die mensen vormen een zodanig grote groep, dat van een volk gesproken wordt: Gods volk, want door God geroepen tot vrijheid. Ze treffen elkaar op zondag in de eucharistieviering.
Vooral daar en dan (of zelfs alleen daar en dan…) wordt die vrijheid beleefd en beginnen kinderen te vatten waar het om gaat.

 

Concreet

 

• Het doopsel kan op zaterdagnamiddag of zondagnamiddag, helemaal alleen voor die kleine jongen of dat pasgeboren meisje, met al wie er voor dat doopkindje wil bij zijn.

• Natuurlijk dopen we alleen in een kerkgebouw, en wij… wij dopen bij voorkeur in de Sint-Ambrosiuskerk aan de Verheydenstraat in Dilbeek.
Die voorkeur heeft alles te maken met de bestemming, die we aan onze kerken gegeven hebben, en voor de Sint-Ambrosiuskerk is dat het toedienen en ontvangen van de sacramenten. Achteraan prijken daar ook de sterretjes met hun namen.

• Na het doopsel worden de gedoopte kinderen met het hele gezin regelmatig op zondag in de kerk verwacht voor de eucharistieviering. We hechten immers meer belang aan de follow-up dan aan de voorbereiding. De federatievieringen vinden plaats in de St.-Gertrudiskerk om 9.30 u. en in de St.-Ambrosiuskerk om 11.00 waar u samen met uw kind(eren) meer dan welkom bent

 

Zo rond 2 februari voor het feest van Lichtmis, ergens in de Paastijd, met het feest van Driekoningen, bij hun verjaardag,…: ’t zijn allemaal even zoveel gelegenheden om kinderen – uw kinderen! – erbij te halen.

 

Wenst u dat uw kind binnen onze gemeenschap wordt gedoopt of hebt u nog vragen mail dan naar dooppastoraal.zone.dilbeek@gmail.com

 

Een blik in onze activiteiten

‘Beloken’ Pasen 2018

Driekoningen 2019

Lichtmis 2018 en 2020

Lichtmis 2021

Lichtmis 2022

Lichtmis 2023

Lichtmis 2024