Zone Dilbeek

Kerk&Leven

Natuurlijk kent u KERK&leven al lang als ‘parochieblad’ en sinds enkele jaren als ‘federatieblad’.

Wekelijks bereikt dit weekblad een klein miljoen lezers en valt het in meer dan duizend brievenbussen in onze pastorale zone. Naast een twintigtal bladzijden aan nieuws en artikels over blijvende of actuele onderwerpen met betrekking tot geloof, spiritualiteit, engagement, … binnen en buiten de katholieke Kerk in Vlaanderen, biedt KERK&leven ook vier bladzijden nieuws uit onze pastorale zone.

Wilt u informatie uit eerste hand over wat er in onze pastorale zone leeft en te gebeuren staat?
Wilt u nieuws uit uw eigen en de omliggende parochies?

Wilt u delen in het leven van onze plaatselijke en ruimere gelovige gemeenschap?

Dan kunnen wij u een abonnement op KERK&leven warm aanbevelen.

Hoe abonneren?

Een jaarabonnement voor 2023 kost € 46,00  en u kunt zich abonneren door dit bedrag over te schrijven op rekening nummer BE36 0682 1200 8681 van VPW Gewest Asse, afd. parochieblad met als mededeling:
‘KERK&leven 2023’, gevolgd door het adres waarop u KERK&leven wilt ontvangen.


Publicatie van berichten op de federatiebladzijden van KERK&leven

Plaatselijke verenigingen kunnen activiteiten aankondigen in KERK&leven en we publiceren graag verslagen van activiteiten met een (sterke) band met onze parochies en/of parochiefederatie.

Teksten die ter publicatie worden aangeboden, worden vooraf gelezen door de redactieploeg van ons federatieblad.
Zij laat zich leiden door het doel dat voor dergelijke publicaties door de federatieploeg werd geschetst: bijdragen aan de vorming van onze pastorale zone en parochies als levende geloofsgemeenschappen.
Vanuit deze gedachte wikt en weegt de redactieploeg de bijdragen die haar via de correspondenten uit de verschillende parochies bezorgd worden. Soms gebeurt het dat hierbij sommige inzendingen gewijzigd, ingekort of uitzonderlijk niet gepubliceerd kunnen worden.


Termijn voor het publiceren van berichten of aangevraagde misintenties

Hoe u een misintentie aanvraagt, kan u elders op deze website lezen. Indien u zeker wil zijn dat uw intentie of bericht op het gepaste moment op de federatiebladzijden verschijnt, vraagt u een eventuele misintentie of een andere publicatie best minstens drie weken op voorhand aan in uw parochie.
Op die manier kunnen onze correspondenten ons tijdig de nodige gegevens overmaken.
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om ook berichten die ons later bereiken, gepubliceerd te krijgen op de gewenste datum, maar aangezien wij voor het redactiewerk van de federatiebladzijden van Kerk&leven samenwerken met uitgeverij Halewijn, die instaat voor het drukwerk ervan, dienen wij ons te houden aan strikte termijnen die we zelf niet kunnen beïnvloeden.