Zone Dilbeek

Kerk&Leven

Begin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen. Met onze redacties blijven we vanop lokaal én nationaal niveau als één team
samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving.
We doen dit op de vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie aan te reiken over alles wat rondom ons gebeurt, van uw eigen parochie over het bisdom tot de grote wereldkerk.
Met het nieuwe tarief van 60 euro voor een jaarabonnement bouwen we resoluut aan de toekomst van dit weekblad en kunnen we u tegen 1,25 euro per week een kwaliteitsvol blad
blijven bezorgen. Kortom, voor de prijs van één kop koffie leest u twee weken Kerk & Leven!

Hoe uw abonnement probleemloos verlengen?
In oktober ontvangt u uw abonneringsbrief op naam in de brievenbus. Betaal zo snel mogelijk uw abonnement voor jaargang 2024 op het vermelde bankrekeningnummer en
gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling. U zult beide binnenkort zien staan op het gepersonaliseerde overschrijvingsformulier onderaan uw abonneringsbrief.

Belangrijk: het bankrekeningnummer is gewijzigd. Gebruik zeker het nieuwe rekeningnummer dat op de brief zal vermeld staan.
Betaal uiterlijk tegen 10 november 2023. Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.

 

Publicatie van berichten op de federatiebladzijden van KERK&leven

Plaatselijke verenigingen kunnen activiteiten aankondigen in KERK&leven en we publiceren graag verslagen van activiteiten met een (sterke) band met onze parochies en/of parochiefederatie.

Teksten die ter publicatie worden aangeboden, worden vooraf gelezen door de redactieploeg van ons federatieblad.
Zij laat zich leiden door het doel dat voor dergelijke publicaties door de federatieploeg werd geschetst: bijdragen aan de vorming van onze pastorale zone en parochies als levende geloofsgemeenschappen.
Vanuit deze gedachte wikt en weegt de redactieploeg de bijdragen die haar via de correspondenten uit de verschillende parochies bezorgd worden. Soms gebeurt het dat hierbij sommige inzendingen gewijzigd, ingekort of uitzonderlijk niet gepubliceerd kunnen worden.


Termijn voor het publiceren van berichten of aangevraagde misintenties

Hoe u een misintentie aanvraagt, kan u elders op deze website lezen. Indien u zeker wil zijn dat uw intentie of bericht op het gepaste moment op de federatiebladzijden verschijnt, vraagt u een eventuele misintentie of een andere publicatie best minstens drie weken op voorhand aan in uw parochie.
Op die manier kunnen onze correspondenten ons tijdig de nodige gegevens overmaken.
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om ook berichten die ons later bereiken, gepubliceerd te krijgen op de gewenste datum, maar aangezien wij voor het redactiewerk van de federatiebladzijden van Kerk&leven samenwerken met uitgeverij Halewijn, die instaat voor het drukwerk ervan, dienen wij ons te houden aan strikte termijnen die we zelf niet kunnen beïnvloeden.