Eerste communie

Om de eerste communie van onze kinderen mogelijk te maken werken school, parochie en ouders samen.

De school zorgt voor de kennisoverdracht. Het lessenpakket voor het vak godsdienst voorziet thema’s als ‘maaltijd’ en ‘brood’.
De pastorale zone onthaalt de kinderen die hier wonen op zondag in de federatieviering. In de eucharistie treedt de Heer binnen in het leven van onze kinderen, een beleving die pas ervaring wordt door een juiste duiding. Die krijgen ze op zondag in de viering.

De eerstecommunieviering wordt een initiatieviering voor de kinderen. Van deze viering zullen ze alles meedragen en ze kunnen er nadien in elke eucharistieviering nieuwe ervaringen aan vastrijgen. In de week die vooraf gaat aan de eerstecommunieviering ontmoet mijnheer pastoor de kinderen en hun ouders in de St.- Ambrosiuskerk.

De ouders samen met de kandidaat-eerstecommunicantjes wonen regelmatig een federatieviering bij. Zij bepalen mee wanneer hun kinderen klaar zijn om de eerste communie te doen: ten vroegste wanneer ze zeven jaar zijn, maar het kan ook later.

 

Concreet

  • Alleen de kinderen die gedoopt zijn en sindsdien regelmatig in de kerk te zien waren, ontvangen hun eerste communie. De kinderen worden verwacht in de kerk met hun ouders of een andere volwassene die een rol speelt in het leven van het kind.
  • De kinderen volgen de godsdienstlessen binnen de schoolcontext. Deze zijn immers gericht op de nodige kennisoverdracht.
  • Vanaf september nodigen we de ouders uit om de naam van de kandidaat- eerstecommunicant op te geven tijdens een gesprek met een catechist, na een zondagsviering in de kerk (St.-Gertrudis, 9.30 u. en St.-Ambrosius 11.00 u.). Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.
  • Gedurende het jaar worden er, naast de catechese tijdens de vieringen, ook catechesemomenten georganiseerd voor of na de zondagsviering of op andere dagen tijdens de week. De kinderen worden verwacht met begeleidende volwassenen.
  • De data van de catechesemomenten worden doorgegeven tijdens de zondagsvieringen via kalenders in de kerken, op deze website en via Kerk&leven.
  • Vanaf januari worden ouders en kind uitgenodigd om een datum vast te leggen voor een persoonlijke ontmoeting met mijnheer pastoor. Dit gesprek gaat door in de pastorij te Dilbeek.
  • De eerstecommunieviering is een zondagsviering in de St.-Ambrosiuskerk om 11.00 u. in de loop van de maand mei.
  • Kinderen die niet in onze pastorale zone wonen, worden uitdrukkelijk doorverwezen naar hun eigen thuisparochie. Neem contact op met de pastoor indien dit voor problemen zorgt.
  • Het spreekt voor zich dat de ‘tweede communie’ niet de ‘plechtige communie’ is, vier jaar later. Onmiddellijk na de eerste communie, in de zondagsvieringen, begint de voorbereiding op het vormsel.

Eerste communie 2018

Eerste communie 2019

Het coronavirus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België op maandag 30 maart 2020 beslist dat de vieringen van het vormsel en de eerste communie, die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet kunnen doorgaan op de voorziene datum.

Deze week hebben we met de pastoor een nieuwe datum vastgelegd : de viering van de eerste communie zal plaatsvinden op zondag 20 september om 11.oo u in de Sint – Ambrosiuskerk te Dilbeek

We beseffen dat het een inspanning vraagt om deze feestelijke dag te verplaatsen en pas in september te kunnen vieren, maar we hopen toch dat deze datum met stip genoteerd wordt in jullie agenda