Zone Dilbeek

Eerste communie

Om de eerste communie van onze kinderen mogelijk te maken werken school, parochie en ouders samen.

De school zorgt voor de kennisoverdracht. Het lessenpakket voor het vak godsdienst voorziet thema’s als ‘maaltijd’ en ‘brood’.
De pastorale zone onthaalt de kinderen die hier wonen op zondag in de federatieviering. In de eucharistie treedt de Heer binnen in het leven van onze kinderen, een beleving die pas ervaring wordt door een juiste duiding. Die krijgen ze op zondag in de viering.

De eerstecommunieviering wordt een initiatieviering voor de kinderen. Van deze viering zullen ze alles meedragen en ze kunnen er nadien in elke eucharistieviering nieuwe ervaringen aan vastrijgen. In de week die vooraf gaat aan de eerstecommunieviering ontmoet mijnheer pastoor de kinderen en hun ouders in de St.- Ambrosiuskerk.

De ouders samen met de kandidaat-eerstecommunicantjes wonen regelmatig een federatieviering bij. Zij bepalen mee wanneer hun kinderen klaar zijn om de eerste communie te doen: ten vroegste wanneer ze zeven jaar zijn, maar het kan ook later.

 

Concreet

  • Alleen de kinderen die gedoopt zijn en sindsdien regelmatig in de kerk te zien waren, ontvangen hun eerste communie. De kinderen worden verwacht in de kerk met hun ouders of een andere volwassene die een rol speelt in het leven van het kind.
  • De kinderen volgen de godsdienstlessen binnen de schoolcontext. Deze zijn immers gericht op de nodige kennisoverdracht.
  • Vanaf september nodigen we de ouders uit om de naam van de kandidaat- eerstecommunicant op te geven tijdens een gesprek met een catechist, na een zondagsviering in de kerk (St.-Gertrudis, 9.30 u. en St.-Ambrosius 11.00 u.). Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.
  • Gedurende het jaar worden er, naast de catechese tijdens de vieringen, ook catechesemomenten georganiseerd voor of na de zondagsviering of op andere dagen tijdens de week. De kinderen worden verwacht met begeleidende volwassenen.
  • De data van de catechesemomenten worden doorgegeven tijdens de zondagsvieringen via kalenders in de kerken, op deze website en via Kerk&leven.
  • Vanaf januari worden ouders en kind uitgenodigd om een datum vast te leggen voor een persoonlijke ontmoeting met mijnheer pastoor. Dit gesprek gaat door in de pastorij te Dilbeek.
  • Ouders mogen zelf een zondag uitkiezen waarop hun kind voor het eerst de communie ontvangt. Het kan elke zondag om 11.00u in de Sint- Ambrosiuskerk, Dilbeek, in de loop van de maanden april, mei en juni met uitzondering van feestdagen en het vormselweekend (niet op 9 april, 30 april en 28 mei).
  • Kinderen die niet in onze pastorale zone wonen, worden uitdrukkelijk doorverwezen naar hun eigen thuisparochie. Neem contact op met de pastoor indien dit voor problemen zorgt.
  • Het spreekt voor zich dat de ‘tweede communie’ niet de ‘plechtige communie’ is, vier jaar later. Onmiddellijk na de eerste communie, in de zondagsvieringen, begint de voorbereiding op het vormsel.

 

 

De eucharistieviering is en blijft immers het speerpunt, de pijler, het moment, de ontmoetingsplaats van en voor het parochiale leven: vieren doen we samen om elkaar te vinden in het geloof. Door af en toe deel te nemen aan de viering ontdekt ieder – jong en oud(-er) – wat dit kan betekenen. Ook kinderen, zeker als ze vergezeld zijn van hun ouders: ze pikken mee wat ze aan kunnen en ze krijgen de uitleg die ze verstaan. Daarom is het zo belangrijk dat ze mee kunnen vieren met de geloofsgemeenschap. De catechisten zijn trouwens in elke viering vertegenwoordigd: ze kunnen aangesproken worden na elke viering – zowel in de Sint-Gertrudiskerk als in de Sint-Ambrosiuskerk – om in te schrijven en alle mogelijke (en onmogelijke) vragen te beantwoorden.

 

Kijk voor updates en activiteiten regelmatig naar catechese voor jong en oud(er)

 

 eerste communie 2018/ 2019/ 2020

eerste communie 2022

eerste communie 2023