Priester / Eucharistievieringen
In deze pastorale zone kan u terecht bij onze priester ...
Lees meer "Priester / Eucharistievieringen"
Nieuws van de maand
De minister van Justitie laat ondanks het groot aantal besmettingen...
Lees meer "Nieuws van de maand"
Catechese voor jong en oud(-er)
Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom....
Lees meer "Catechese voor jong en oud(-er)"
Plus werking
Ben je tussen 13 en 18 jaar? Je bent steeds...
Lees meer "Plus werking"

Welkom

Onze pastorale zone is te vergelijken met twee schijven die loodrecht op elkaar staan.
 

Stel u de eerste schijf horizontaal voor. Het gaat om de ligging van onze pastorale zone, zeg maar ‘ons territorium’. Ze beslaat het grootste deel van de gemeente Dilbeek en telt zeven parochies. Het is alsof die parochies er altijd al geweest zijn. De pastoraal werd er integraal uitgebouwd. Er werd gedoopt en begraven, er waren vormsels en huwelijken… Er werden verenigingen en organisaties gesticht met soms honderden leden die dan ontbonden werden op het moment dat er geen nood meer aan was. Er werden scholen en parochielokalen gebouwd, uitgebreid en afgebroken al naargelang de behoeften. Er staat een kerk als rots in de branding te getuigen van het geloof dat in elke parochie leefde, leeft en doorgegeven wordt.
 

Stel u de tweede schijf verticaal voor. Het gaat om de beleving van ons geloof, zeg maar ‘de reden van ons bestaan’. Daartoe behoren vooral de liturgie in het algemeen en de sacramenten in het bijzonder en verder ook de vertaling van onze gelovige inspiratie in tekst en uitleg. Zo blijft de liturgie fris, zo wordt de betekenis van de sacramenten met de jaren duidelijker, zo is het tijdschrift KERK&leven niet louter een bron van informatie, maar ook van geloofsduiding en zo hebben we voor onze vergaderingen het criterium bij uitstek om te weten waar we mee bezig zijn. Vergaderen doen we vaak: behalve samen eten is samen spreken hét kenmerk van de christenen. U bent  maar één muisklik verwijderd van al wat dat inhoudt. 

 

40-dagentijd beleven in de kerk en thuis
Veertig dagen thuis vastzitten, wel even naar de kerk en dan terug…   Thuis zitten, van huis weggaan en naar thuis terugkeren: dat heeft iets....
Lees meer "40-dagentijd beleven in de kerk en thuis"
Aswoensdag in Dilbeek
Op woensdag 17 februari stappen we de vastentijd in: het is dan asdag! In normale omstandigheden is er een avondviering met as-wijding en asoplegging maar...
Lees meer "Aswoensdag in Dilbeek"
Homelies
Door de huidige corona maatregels gaan er geen zondagsvieringen door en dit voor onbepaalde tijd   Archief                ...
Lees meer "Homelies"

Concreet


Doopsel

Eucharisitievieringen

Eerste communie

Misintenties

Vormsel

Huwelijk

Biecht

Ziekenzalving

Uitvaart

Privacy