1 november

1 en 2 november… Allerheiligen en Allerzielen… dagen van ingetogen bezoek aan het kerkhof vol bontgekleurde chrysanten…

Voor ons, gelovigen, is het ook en vooral een herdenken van “de heiligen ons voorgegaan”: grote namen uit lang vervlogen tijd, maar ook familieleden, vrienden en bekenden die we goed gekend hebben en die ons het geloof hebben voorgeleefd.

De eucharistievieringen zijn op vrijdag 1 november zoals op zondag: 9.30 u. in de Sint-Gertrudiskerk te Sint-Gertrudis- Pede en om 11.00 u. in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Samen met de familie van alle overledenen van het voorbije jaar van onze pastorale zone en met u allen wensen we in dankbaarheid terug te denken aan hen die ons voorgingen. Daarom nodigen we u uit om samen met familie en vrienden de gebedsviering van Allerheiligen bij te wonen om 15.00 uur in de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem. Het kruisje met daarop de naam van al onze overledenen uit de pastorale zone, dat bij de uitvaart tijdens de offergang gebruikt werd, wordt tijdens deze viering aan iemand van de familie overhandigd.
In de kerk zullen we samen bidden tot God en zullen we Hem vragen onze dierbare overledenen bij Zich op te nemen.

Op zaterdag 2 november (Allerzielen) is er een eucharistieviering om 18.00u in de Sint Pieterskerk te Itterbeek.

3 november Broodwijding

Hondsdolheid is een infectieziekte bij dieren, vooral bij honden, die door beet ook op de mens kan overgebracht worden. De eerste verschijnselen zijn grote prikkelbaarheid, hoofdpijn en onrustige slaap en worden meestal pas waargenomen maanden nadat het slachtoffer is gebeten. Na enkele dagen treden aanvallen van angst en beklemming op, gepaard gaande met een sterke afkeer van alle vloeistoffen door de ondraaglijke krampen van de keelspieren. Onder steeds veelvuldige optredende krampaanvallen volgt binnen de 3 à 4 dagen de dood. Het was Pasteur, de bekende chemicus, die het vaccin tegen hondsdolheid ontdekte.

Vandaag heeft het Hubertusbrood zomin als vroeger een genezende kracht, maar het wil ons zoals vroeger verwijzen naar hét Brood dat wij in iedere eucharistieviering tot ons mogen nemen: het Lichaam van Christus. Dat beschermt ons bij alles wat ons overkomt: wat het ook mogen zijn, we zullen altijd met de Heer verbonden blijven.

Zoals alle jaren wijden wij het Hubertusbrood op 3 november in de kerk van onze pastorale zone waar die dag eucharistie gevierd wordt.

Dit jaar is dat op een zondag en dus zijn er uitzonderlijk twee broodwijdingen, want twee vieringen in twee kerken: om 09.30 u. in de St.-Gertrudiskerk en om 11.00 u. in de St.-Ambrosiuskerk.

11 november

                        11.11.11.

                                          Vrede na wapenstilstand

                                                                                    Feest van de heilige Martinus

 

Eucharistieviering om 11.00 u. in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem.

Zonesamen

Je wordt echt van harte verwacht op vrijdag 12 oktober 2018 om 20.00 u. op onze ZONE-SAMEN-KOMST te Sint-Anna-Pede aan de Herdebeekstraat in de lokalen van de parochie Inschrijven bij Christiane Janssens 02 582 11 89 of chr.jans58@gmail.com voor 5 oktober 2018

Kerstmis

  1, 8, 15, 22 december: Adventszondagen waar we de komst van Jezus voorbereiden, speciaal met de catechesegroep voor jong en oud. Op 1 december worden ook de adventskransen gewijd.   24 december, 20.00 u. in Sint-Ambrosius, kerstnachtviering   25 december om 9.30 u. in Sint-Gertrudis  en 11.00 u. in …