Zone Dilbeek

Vormsel

Wie gevormd wordt, ontvangt de gave van de Heilige Geest. Dat is best zo letterlijk mogelijk te verstaan: het gaat om een gave en het gaat om de Heilige Geest.

Dat het een gave is, wil zeggen dat je er niets voor moet doen: het is een geschenk. Zien dat anderen het gekregen hebben, mag het verlangen doen ontstaan en doen groeien om het ook te krijgen, maar er kan alleen om gebeden worden. Wie die gave ontvangt, heeft een leven lang de tijd om het uit de verpakking te halen en het te ontdekken.

Dat het om de Heilige Geest gaat, wil zeggen dat het om Gods wijsheid gaat: alle situaties van het leven, alle mensen en dingen worden niet langer gezien en begrepen met gezond verstand, met kennis en inzicht uit opleiding en ervaring, maar met Gods wijsheid.
Wie gevormd is, ziet en begrijpt namelijk niet gewoon anders, maar vooral waar het werkelijk om gaat. Bovendien is daar niets abstracts aan: het is een praktische wijsheid, wijsheid én kracht om ermee te werken en ernaar te handelen. Wie die Geest ontvangen heeft, voelt zich als nieuw, zo nieuw alsof het om een nieuw leven gaat in een nieuwe, nooit eerder geziene schepping.

De Bijbel staat vol verhalen van mensen ‘op wie Gods Geest rustte’. Ze hebben de wereld veranderd. Vandaag leven zo’n mensen ook onder ons. Ze zien de mensen en de dingen met Gods ogen en vormen onze wereld volgens Gods ideeën. Ze maken er het Rijk Gods van, want het is God die door hen bezig is.

Het woord ‘vormsel’ heeft niets te maken met ‘gestalte geven’ of ‘vormen’ maar heeft alles te maken met ‘bevestigen’, ‘sterk zetten’ (zoals het in het Frans ondubbelzinnig gezegd wordt: ‘confirmation’): terwijl zij de wereld vormen en gestalte geven, worden ze daar door God zelf in gesterkt en bevestigd.

 

Concreet

  • Alleen de kinderen die gedoopt zijn en sindsdien regelmatig in de kerk te zien waren, ontvangen hun vormsel.
  •  De kinderen volgen de godsdienstlessen binnen de schoolcontext.
  • Gedurende het jaar worden de kinderen regelmatig verwacht in de zondagsvieringen, op catechesemomenten en op PLUSavonden.

Het sacrament van het vormsel zal in 2025 toegediend worden op zaterdag 10 mei 2025 om 15.00u in de Sint-Ambrosiuskerk

 

Contact met catechisten? Contact met PLUS?

Na de zondagsviering is er telkens iemand van ons aanwezig

– om 9.30 u. in de Sint-Gertrudiskerk, Isabellastraat 39, 1703 Schepdaal en/of
– om 11.00 u. in de Sint-Ambrosiuskerk, Verheydenstraat 10, 1700 Dilbeek

Eens de kandidaat-vormeling is ingeschreven ontvang je alle info ook via mail. Diezelfde adressen kan je ook gebruiken om ons te contacteren:
Catechese: catechesedilbeek@hotmail.com
PLUS: ietskemeer@hotmail.com

 

 

Vormsel 2023

Vormsel 2024

 

 

Kijk regelmatig voor activiteiten en updates naar catechese voor jong en oud(er)