Zone Dilbeek

Vormsel

Wie gevormd wordt, ontvangt de gave van de Heilige Geest. Dat is best zo letterlijk mogelijk te verstaan: het gaat om een gave en het gaat om de Heilige Geest.

Dat het een gave is, wil zeggen dat het niet het resultaat is van een verdienste: het is een geschenk. Zien dat anderen het gekregen hebben, mag het verlangen doen ontstaan en doen groeien om het ook te krijgen, maar er kan alleen om gebeden worden. Wie die gave ontvangt, heeft een leven lang de tijd om het uit de verpakking te halen en het te ontdekken.

Dat het om de Heilige Geest gaat, wil zeggen dat het om Gods wijsheid gaat: alle situaties van het leven, alle mensen en dingen worden niet langer gezien en begrepen met gezond verstand, met kennis en inzicht uit opleiding en ervaring, maar met Gods wijsheid.
Wie gevormd is, ziet en begrijpt namelijk niet gewoon anders, maar vooral waar het werkelijk om gaat. Bovendien is daar niets abstracts aan: het is een praktische wijsheid, wijsheid én kracht om ermee te werken en ernaar te handelen. Wie die Geest ontvangen heeft, voelt zich als nieuw, zo nieuw alsof het om een nieuw leven gaat in een nieuwe, nooit eerder geziene schepping.

De Bijbel staat vol verhalen van mensen ‘op wie Gods Geest rustte’. Ze hebben de wereld veranderd. Vandaag leven zo’n mensen ook onder ons. Ze zien de mensen en de dingen met Gods ogen en vormen onze wereld volgens Gods ideeën. Ze maken er het Rijk Gods van, want het is God die door hen bezig is.

Het woord ‘vormsel’ heeft niets te maken met ‘gestalte geven’ of ‘vormen’ maar heeft alles te maken met ‘bevestigen’, ‘sterk zetten’ (zoals het in het Frans ondubbelzinnig gezegd wordt: ‘confirmation’): terwijl zij de wereld vormen en gestalte geven, worden ze daar door God zelf in gesterkt en bevestigd.

Concreet

  • Alleen de jonge mensen die, sinds hun eerste communie, regelmatig aanwezig waren in de eucharistievieringen komen in aanmerking voor het vormsel.
  • Vanaf september kunnen kandidaat-vormelingen samen met hun ouders hun naam opgeven. Dit kan na elke zondagsviering achteraan in de kerk, zowel in de St.-Gertrudiskerk (viering om 9.30 u.) als in de St.- Ambrosiuskerk (viering om 11.00 u.) in een gesprek met één van de catechisten.
  • Gedurende het jaar worden er, naast de catechese tijdens de vieringen, ook catechesemomenten georganiseerd voor of na de vieringen of op andere dagen tijdens de week. De jongeren worden verwacht met begeleidende volwassenen.
  • De data van de extra catechesemomenten worden doorgegeven tijdens de zondagsvieringen, via de kalenders in de kerken, op deze website en via Kerk&leven.
  • Vanaf januari worden ouders en kind uitgenodigd een datum vast te leggen om mijnheer pastoor persoonlijk te ontmoeten. Dit gesprek gaat door in de pastorij te Dilbeek.
  • Jongeren die niet in onze pastorale zone wonen, worden uitdrukkelijk doorverwezen naar hun eigen thuisparochie. Neem contact op met de pastoor indien dit voor problemen zorgt.
  • De kandidaat-vormelingen ontvangen het vormsel op zaterdagnamiddag uit handen van een vormheer. Op zondag verwachten we hen samen met hun ouders in de federatieviering

 

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.  We zoeken samen alternatieven: dingen, die we fysiek niet kunnen aanbieden, maar die wel – zoals jullie op catechese voor jong en oud(er) zullen kunnen lezen – gebeuren.

Vormsel 2021

Update!  Vormsel zal doorgaan op zaterdag 25 september 2021 om 13.30u met als vormheer deken Piet Capoen.