Zone Dilbeek

Adem-Tocht

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt …
De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

 

Adem en leven
Levens- en zinvragen klinken na het pensioen indringender dan ooit.
Hoe beleven 60-plussers het ouder worden?
Hoe geven ze relaties gestalte?
In wie en waarin geloven ze en welke bronnen boren ze aan?
Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen?
Welke keuzes maken ze?
Niet alleen kinderen en kleinkinderen, maar ook hedendaagse debatten confronteren hen vanzelf met de diversiteit in de samenleving.

 

In dialoog
In maandelijkse bijeenkomsten luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging.
Thema’s worden aangereikt in het tweemaandelijkse tijdschrift Adem-Tocht. De leden zelf kunnen daarvoor suggesties doen.

 

Vriendschap
Als mensen elkaar regelmatig ontmoeten en met elkaar spreken over wat in hen omgaat, ontstaat een klimaat van vertrouwen en vriendschap waarin delen en meedelen gemakkelijker wordt.

 

Adem-Tocht Dilbeek komt maandelijks bijeen op de tweede maandag van de maand  van 14.00 u. tot 16.00 u. in de pastorij, Kerkstraat 60 in Itterbeek.

Gespreksthema’s 2023-2024

 • september          De schepping ook jouw zorg? ; bijlage 1
 • oktober              Omgaan met macht. Ook iets voor christenen?
 • november          De advent een inspirerende tijd
 • december          Geloven en geloofsoverdracht
 • januari                De kerk van de toekomst (met Paus Franciscus)
 • februari               God en het lijden
 • maart                  Het gevecht van Jacob met de engel
 • april                     Pelgrimeren
 • mei                       De werkers van het elfde uur        
 • juni                      De senioren

Gespreksthema’s 2022- 2023

 september            Synodaliteit: Als alle gelovigen het voor het zeggen krijgen

 •  oktober                 Over bidden
 •  november             Eenzaamheid een chronische kwaal
 • december              Betekenis geven aan het leven
 • januari                     Moed ligt tussen wat was en wat zal komen
 • februari                    Zin en onzin van een celibatair leven ten dienste van God en de kerk
 • maart                       Omgaan met vormen van kwaad, populisme en polarisatie
 • april                        De bergrede
 • mei                    Het belang van een goed gevormd geweten voor christenen
 • juni                    Hoe staat het met de dogma’s? Geloofstwijfels

 

 

 

Kringvoorzitter:

Marc Judo

Elzendreef 8, 1700 Dilbeek

judo.weyers@belgacom.net   Tel. 02 466 06 13