Zone Dilbeek

Sint-Rumoldus

De kerk werd tussen 1849 en 1853 gebouwd op de plaats van de eeuwenoude H.Kruiskapel.

Het orgel, daterend uit 1872, werd op 9 juli 1994 vernield door een brand en is vervangen door een nieuw exemplaar, gebouwd door Herman Wouters uit Kontich. Het nieuwe orgel werd vooraan in de kerk opgesteld.

 

De glasramen dateren uit de periode 1931-1932 en werden geschonken door Schepdaalse families en door de kerkfabriek. In 2003 werden achteraan drie nieuwe glasramen geplaatst. Zij zijn verwezenlijkt door Maurits Nevens. Dat gebeurde naar aanleiding van de viering van tweehonderd jaar parochie en honderdvijftig jaar kerkwijding. Het middelste glasraam is een herinnering aan de vroegere H. Kruiskapel en stelt de gekruisigde Christus voor met onderaan de afbeelding van de vroegere kapel.

 

Voor de eucharistie worden we verwacht in de federatievieringen van 9.30 u. in Sint-Gertrudis-Pede of 11.00 u. in Sint-Ambrosius Dilbeek.

 

 

Heb je vragen of wil je een gebedsintentie aanvragen, dan kan je steeds terecht bij Christiane Janssens 02/582 11 89 of via pastorie.schepdaal@gmail.com.

 

 

 

De parochie Sint-Rumoldus telt enkele Mariakapelletjes die jaar in jaar uit door vele handen mooi onderhouden worden. We spreken dan van de kapel voor Onze-Lieve-Vrouw van 7 smarten, op de Applemansstraat, een Mariakapel die zich bevindt op de Kauterstraat en de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel ,hoek van de Poverstraat en de Molenweg.

Op Plankenveld, een doodlopende straat van de Wijngaardstraat, staat een kapel opgericht ter ere van de Heilige Theresia.