Zone Dilbeek

Sint-Ambrosius


Gotische kerk, opgetrokken in kalkzandsteen uit de omgeving, onder meer uit de nabijgelegen Wolfsputten.  De oorspronkelijkestenen zijn, na verschillende restauraties in de 20ste eeuw, alleen nog zichtbaar binnen in de kerk.
De vierkante toren en de bijgebouwen dateren uit de 13de eeuw, het basilicale schip, het transept en het koor uit de 15de eeuw. De sacristie en de doopkapel werden in 1908 bijgebouwd. De kerk is een beschermd monument sinds 1938.
De laatste restauraties startten in 1993 (toren en dak). In 2005 werd de stabilisering van de steunberen aan het koor aangepakt en later werden de overige gevels en de glasramen gerestaureerd.  De laatste restauratiefase, waarin het interieur met de schilderingen wordt behandeld, moet nog plaatsvinden.

De patroonheilige is Ambrosius van Milaan

 

 

 

 

Op het pastorale grondgebied van Sint-Ambroiusparochie staan  kleine en grotere kapelletjes. Ter ere van Maria of een of andere heilige. In het veld, aan een huis, op een hoek. De kapelletjes zijn een vaste plaats waar je even kunt stilstaan bij het leven en de dood, waar je een kaarsje kunt branden voor een geliefde of om het ongeluk af te weren. enkele kapelletjes: de Goednieuwskapel, Onze-Lieve-Vrouw van Zegepraalkapel,  beiden in d’Arconatistraat ,de kapel toegewijd aan de H. Antonius van Egypte  en de  Kapel toegewijd aan de Heilige Alena in Dilbeek

Kapellen in de kerk