Zone Dilbeek

Sint-Ambrosius


Gotische kerk, opgetrokken in kalkzandsteen uit de omgeving, onder meer uit de nabijgelegen Wolfsputten.  De oorspronkelijkestenen zijn, na verschillende restauraties in de 20ste eeuw, alleen nog zichtbaar binnen in de kerk.
De vierkante toren en de bijgebouwen dateren uit de 13de eeuw, het basilicale schip, het transept en het koor uit de 15de eeuw. De sacristie en de doopkapel werden in 1908 bijgebouwd. De kerk is een beschermd monument sinds 1938.
De laatste restauraties startten in 1993 (toren en dak). In 2005 werd de stabilisering van de steunberen aan het koor aangepakt en later werden de overige gevels en de glasramen gerestaureerd.  De laatste restauratiefase, waarin het interieur met de schilderingen wordt behandeld, moet nog plaatsvinden.