Zone Dilbeek

Sint-Ambrosius

 

Gotische kerk, opgetrokken in kalkzandsteen uit de omgeving, onder meer uit de nabijgelegen Wolfsputten.  De oorspronkelijkestenen zijn, na verschillende restauraties in de 20ste eeuw, alleen nog zichtbaar binnen in de kerk.
De vierkante toren en de bijgebouwen dateren uit de 13de eeuw, het basilicale schip, het transept en het koor uit de 15de eeuw. De sacristie en de doopkapel werden in 1908 bijgebouwd. De kerk is een beschermd monument sinds 1938.
De laatste restauraties startten in 1993 (toren en dak). In 2005 werd de stabilisering van de steunberen aan het koor aangepakt en later werden de overige gevels en de glasramen gerestaureerd.  De laatste restauratiefase, waarin het interieur met de schilderingen wordt behandeld, moet nog plaatsvinden.

 

 

 

 

 

Elk detail in een kerk heeft een symbolische betekenis zo ook de beelden die we in de kerken vinden van heiligen, mensen die op een bijzondere wijze getuigenis van hun geloof hebben afgelegd. In de Sint- Ambrosiuskerk vinden we langs beide zijden alsook achteraan beelden die op een sokkel staan waar men bij sommigen een kaarsje kan branden.

De patroonheilige van deze kerk is zoals de naam het doet vermoeden  Ambrosius van Milaan maar er staan nog andere heiligen zoals de Heilige Rita, de Heilige Alena, het Heilig hart van Jezus evenals het Onbevlekt hart van Maria, de beeldengroep van de Heilige familie, het beeld van Theresia van Liseux, en Antonius van Padua

 

Op het pastorale grondgebied van Sint-Ambrosiusparochie staan  kleine en grotere kapelletjes. Ter ere van Maria of een of andere heilige. In het veld, aan een huis, op een hoek. De kapelletjes zijn een vaste plaats waar je even kunt stilstaan bij het leven en de dood, waar je een kaarsje kunt branden voor een geliefde of om het ongeluk af te weren. enkele kapelletjes: de Goednieuwskapel, Onze-Lieve-Vrouw van Zegepraalkapel,  beiden in d’Arconatistraat ,de kapel toegewijd aan de H. Antonius van Egypte  en de  Kapel toegewijd aan de Heilige Alena in Dilbeek maar ook binnen in de kerk vinden we kapellen klik hier