Zone Dilbeek

Ziekencommunie

Om op de gepaste manier de communie naar de zieken te dragen, zijn er in al onze kerken pyxissen ter beschikking en ze worden op eenvoudige vraag uitgeleend. Een ‘pyxis’ is een palmhouten of een verguld, verzilverd doosje waarin één of meer hosties gelegd kunnen worden.

Bij het communiemoment houdt de drager  de pyxis geopend in de hand, zodat de celebrant de hostie er gemakkelijk kan inleggen. Er kunnen verschillende hosties in gelegd worden: de drager sluit de pyxis ten teken van voldoende hosties. Dan gaat hij zelf te communie, neemt de pyxis in één of beide handen mee, verlaat discreet de kerk en brengt dadelijk de communie bij de zieke.

Er zijn ook gebedskaarten ter beschikking met enkele gebeden, waarvan de drager er één naar keuze bidt met de zieke. Op die gebedskaarten staat ook de beschrijving van de kleine ritus bij het overhandigen van de hostie aan de zieke. De drager kan de zieke daarna verlaten, maar hij kan ook nog blijven voor een moment van stil gebed dat door de zieke zelf met een kruisteken afgesloten wordt.

Er is een heilige, die maar al te graag de patroonheilige zou willen worden van al die communiedragers: de heilige Christoffel, die volgens de legende het Jezuskind over de rivier droeg. We kunnen zijn feestdag, 24 juli, samen vieren!