Zone Dilbeek

Heilige Theresia

De snel veranderende tijdsgeest en de terugval van het aantal kerkbezoekers heeft de laatste decennia een schokgolf teweeggebracht doorheen ons Vlaamse kerklandschap.
Ook in onze wijk zijn er sinds enkele jaren in het weekend geen vieringen meer in de Sint-Theresiakerk.
De kerkraad is aanvankelijk op zoek gegaan naar een nevenbestemming voor de kerk.
Zo werd het kerkgebouw van 2016 tot 2017 gebruikt voor de vieringen van de Grieks-Orthodoxe Gemeenschap tijdens het weekend.
Omdat onze kerk echter te groot was voor hen hebben ze er zelf voor gekozen om de samenwerking stop te zetten en naar een kleinere kapel te verhuizen voor hun vieringen.
Sindsdien wordt de kerk enkel nog gebruikt voor de vieringen van Regina Caeli en sporadisch voor Chiro Iris of een concert.
Intussen was de gemeente Dilbeek (verplichting van de Vlaamse Overheid) aan de slag gegaan om een kerk- en pastorieplan op te maken.
Ook in ’t Verloren Hofke was er een inspraakmoment voor onze parochie. In het kerkenplan kreeg de Sint-Theresiakerk een herbestemming toegewezen en zal het kerkgebouw op termijn geen religieus gebouw meer zijn.
Verschillende pistes werden bekeken. Na grondig overleg tussen de kerkraad, de gemeente en het bisdom kreeg de kerk een nieuwe functie en is ze bestemd voor het Katholiek Onderwijs.
Intussen is er op 5 december 2018 een erfpacht voor 50 jaar gegeven aan de Regina Caeli Basisschool voor het gebruik van het kerkgebouw.
De procedure voor ontwijding (desaffectatie) is reeds goedgekeurd door het bisdom.
Intussen gebruikt de basisschool het kerkgebouw al voor een aantal activiteiten en is het alvast de bedoeling om de huidige structuur van het kerkgebouw zoveel mogelijk te behouden.
De school blijft absoluut ook openstaan voor een samenwerking met Chiro, Westrand en andere plaatselijke verenigingen. De toren en het luiden van de klokken werden eveneens in de erfpacht opgenomen voor een duur van minstens 20 jaar.

De kerkraad beseft dat de kerk voor heel wat wijkbewoners een emotionele waarde heeft.
Ze wenst dan ook iedereen uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange vrijwillige inzet om van onze parochie een warme thuis te maken.
Door de kerk in erfpacht te geven aan de school is het gebouw gevrijwaard van verval en wordt onze Vlaams katholieke achtergrond, die we meekregen van onze voorgangers, verder doorgegeven door Regina Caeli.
De kinderen zijn onze toekomst en samen met u kijken we deze toekomst hoopvol tegemoet.

De kerkraad Sint-Theresia Dilbeek

 

Vieringen:

Eucharistievieringen in onze federatie: zondag om 9.30 u. in St.-Gertrudis en om 11.00 u. in St.-Ambrosius Dilbeek.

 

Contactpunten:

Permanentie in de pastorij te Itterbeek, Kerkstraat 60,  elke weekdag behalve donderdag van 10.00 u. tot 11.30 u.

Tel. 02 569 03 43

Email kerk-itterbeek@skynet.be