Zone Dilbeek

Geloofsverdieping

We besteden veel zorg aan de weekendliturgie, waar de homilie deel van uitmaakt.Eigenlijk is die   homilie een catechetisch moment: gedurende enkele minuten wordt ingegaan op de Schriftlezingen.

Er zijn per zon- en feestdag drie lezingen, die om de drie jaar opnieuw aan bod komen. Dat wil   zeggen dat we door gewoon op zondag naar de kerk te gaan vertrouwd raken met zo’n 200 passages uit de heilige Schrift. Dat is niet niets, maar in verhouding tot de hele Bijbel is het slechtseen klein percentage van het geheel.

Binnen onze pastorale zone zijn er iniatieven waar gelovigen, zich in groep , meer intenser bezig houden met de Bijbel: Adem-tocht en Lectio Divina.

Ieder van harte welkom