Kerstmis

Kerstmis

 

De Ahmadiyya Moslimgemeenschap vierde samen Kerstdag met ons tijdens de viering van 11 u in Sint-Ambrosius.
Onze boodschap op het kerstkaartje is gelijklopend met de boodschap van de Ahmadiyya gemeenschap op de rode roos!
HOOP en VREDE ( schreven wij)
LIEFDE voor iedereen – haat voor niemand ( schreven zij).
Deze wensen namen we mee in onze huiskring!

 

 

 

 

 

Als we met Kerstmis naar de schoonheid van de kerststal kijken en een oogje werpen in de kribbe, worden we allemaal aangetrokken tot het centrale beeld: baby
Jezus en zijn gezicht. En we kunnen ons voorstellen hoe het voor Jozef en Maria om dat gezichtje voor het eerst te zien. Natuurlijk is het een schattige vreugde
om te zien.

 

Wij zijn het gewoon om de kerstperiode te zien als een tijd van vrede en vreugde, een tijd om te vieren met familie, vrienden en geliefden. Ik hoop dat uw kerst iets van
die vreugde en vrede zal brengen. Voor sommigen is zo’n vreugdevolle viering misschien niet mogelijk. Misschien heb je een dierbare verloren sinds de vorige kerst, of ben je overbelast door ongerustheid, familiesituaties of om andere redenen. Als dat blijkt te zijn, wil ik u ervan verzekeren dat wij als pastorale zone met alle parochiegemeenschappen u onze geestelijke steun bieden door onze vreugde met u te delen in deze kerstperiode.

 

De kersttijd herinnert ons eraan dat we samenkomen als een volk van geloof en hoop. De kersttijd herinnert er ons ook aan dat wij als parochiale gemeenschappendoor de geboorte van Jezus geschenken ontvangen: de belofte van vrede en verzoening, een grotere eenheid en bovenal de verstandhouding dat Jezus ons op elk moment van ons leven vergezelt. Maar we moeten leren om op de Heer te vertrouwen. We moeten leren vertrouwen op zijn goddelijke wil voor ons. Vertrouwen was een bijzondere gave die Maria en Jozef konden vasthouden in hun levenservaring. Maria en Jozef moesten volledig op God vertrouwen toen ze de lange tocht naar Bethlehem moesten maken en opnieuw toen ze naar Egypte
moesten vluchten. We vragen Maria en Jozef om ons te helpen God te vertrouwen zoals zij Hem vertrouwden.

 

Zoals de herders met vreugde en nieuwsgierigheid naar Bethlehem trokken om te gaan kijken, zo mogen wij met vreugde en nieuwsgierigheid de misviering bijwonen.
Met vreugde om de pasgeboren koning te aanschouwen en met het geloof om alles te ontvangen wat God van liefde ons wil bieden: hernieuwde hoop, innerlijke vrede
en een nieuw ingeblazen geloof.

 

Ik wens iedereen een gezegende kerst 2023.

 

Pater Jude Okengwo (Smmm)