Zone Dilbeek

Lectoren

Tijdens de zondagse (en andere) eucharistievieringen wordt de pastoor vooraan vergezeld door één of twee lectoren.

 

De lector verzorgt de inleiding, de schuldbelijdenis, de eerste en de tweede lezing en de voorbeden. Een lector die goed voorleest – dat wil zeggen: niet te snel, met een goede articulatie en de gepaste leespauzes – is een grote hulp voor het begrijpen van de teksten die we in de vieringen horen.

 

Om al het voorgaande zo goed mogelijk te kunnen doen, komen we een drietal keer per jaar samen. De pastoor geeft ons dan toelichting bij enkele teksten uit de bijbel. Hij plaatst deze in een ruimer kader: niet enkel het kleine stukje tekst dat in de viering wordt gelezen en bekeken, maar het hele bijbelse boek waaruit deze tekst genomen is. Zo krijgen we een inzicht in het grotere geheel. Al negenentwintig keer zijn we samengekomen met de lectoren. Een uurtje, meer niet. Maar het is een enorme rijkdom die we dan ontvangen en een goede duiding van onze taak.

 

Het belangrijkste om goed te kunnen voorlezen is de voorbereiding. Wanneer je in het weekend lector mag zijn, begin je tijdens de week die eraan vooraf gaat, de betreffende teksten uit de bijbel te lezen. Vooreerst het evangelie, gevolgd door de eerste en de tweede lezing. Je laat ze tot je spreken en je zoekt een onderling verband. Door ze daarna nog een aantal keren te herlezen, wordt het steeds duidelijker waarover de teksten gaan. Wanneer je de lezingen luidop voorleest, kan je bepalen waar je een klemtoon wil leggen en waar je even een stilte inbouwt. Zo zullen de mensen in de viering de tekst ook beter kunnen volgen en verstaan. Wanneer je uit de bijbel leest, ben je het instrument om het woord van leven te laten klinken: het is Gods woord. Daarom eindigen we elke lezing met : ‘Woord van God’.

 

Eigenlijk is het lezen van de bijbelteksten voor je naar de viering gaat op zondag, alleen maar aan te bevelen. Ook voor wie geen lector is. Het maakt een groot verschil. Probeer het maar eens uit! De teksten zijn te vinden in het parochieblad en online kan je ze ook vinden (lezingen van de dag ).

 

Zin om het groepje van de lectoren te vervoegen? U bent meer dan welkom! Laat het weten aan mijnheer pastoor of één van de lectoren.