Zone Dilbeek

Lectorenvorming

De Schrift is met haar boodschap als het ware in een schrijn bijgezet en sluimert als Sneeuwwitje in haar glazen kist.

Wie zal haar wakker kussen?

Niet ‘in een hoekje met een boekje’, maar volgens Jesaja: ‘Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen’ (Jes.  28, 18) en volgens Johannes: ‘Gelukkig is wie dit voorleest’ (Apok. 1, 3).

Zo is de lector: hij is de bemiddelaar tussen de Bijbeltekst en de gelovigen. Dat betekent dat hij zich niet meester maakt van de tekst, maar er een opdracht toe gekregen heeft:  de tekst voor te lezen. Hij bidt dan ook voor hij de lezing aanvat: ‘Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen.’ Het is eveneens zijn  verantwoordelijkheid zo te spreken dat het Woord zich ook vandaag kan voltrekken.De Bijbelverhalen worden immers niet verteld omdat ze zo interessant zijn, maar opdat ze zouden doorwerken.

De lector is geen vervanger van de celebrant: hij heeft een aparte functie, waardoor duidelijk gemaakt wordt dat iedereen – ook de celebrant – zich onder Gods woord te plaatsen heeft.

Een tekst lezen is heel wat anders dan een tekst horen.De later heilige Augustinus keek met stomme verbazing toe toen hij de later ook heilige Ambrosius zag ‘stil lezen’.

In de liturgie heeft voorlezen alles te maken met het feit dat God sprak en spreekt en dat Hij door mensen sprak en spreekt.We zouden het niet doen indien God geschreven had of zou schrijven.

De lectoren bereiden zich niet alleen voor op hun taak vlak voor ze die opnemen.Ze bereiden zich ook voor op lange termijn:  voor de advent en de kersttijd, voor de gewone tijd tot Aswoensdag, voor de vasten en de paastijd en voor de gewone tijd tot en met het feest van Christus Koning komen ze telkens samen, vier maal per jaar.Ze bezinnen zich dan over hun taak én over de teksten die ze in de daaropvolgende periode zullen lezen.

Die bijeenkomsten vinden ze essentieel: ze kunnen en willen niet zonder.

Vormingsavonden lector

Volgende bijeenkomst 1 juni 2022 om 20.00u Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek.