Zone Dilbeek

Catechese en evangelisatie in zone Dilbeek

Catechese en evangelisatie in zone Dilbeek … Stoute schoenen aantrekken en wortel schieten.

 

In de Korinthische correspondentie van Paulus lezen we (II Kor. 2, 12): “Ik ging naar Troas om het evangelie van Christus te verkondigen en de kansen voor het werk des Heren waren gunstig”.

Paulus is hier  onze gids en tochtgenoot. Immers, net zoals in Troas zien we dat in Dilbeek een gunstig klimaat heerst om aan catechese te doen! En net als Paulus weten we ons bekwaam om daaraan een zinvolle en vreugdevolle inhoud te geven. Maar ook voelen we, net als hij, dat niet alles helemaal verloopt zoals verhoopt. Het werk waartoe we ons geroepen voelen, vatten we in dit artikel samen als ‘stoute schoenen aantrekken’ en ‘wortel schieten’.

We brengen je dus een verslag van de input op de zoneavond rond het thema catechese/evangelisatie. Hoe kijken we daarnaar in onze toekomstige zone? Welke accenten denken wij met de stuurgroep in de geloofsgemeenschappen van Dilbeek te kunnen leggen? De stelling die we naar voor brachten op de zoneavond, was “Wij bouwen voort op een sterke traditie en dagen ons uit om nieuwe mensen aan te trekken”.

 

Vanwaar deze stelling?

God zij dank, die ons te allen tijde in Christus’ triomftocht meevoert en allerwegen door ons de kennis van zijn naam als een welriekende geur verspreidt! Ja voor God zijn wij een reukwerk van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan (II Kor. 2,14-15)

God zij dank. Tijdens de gesprekken in onze stuurgroep, weerklonk steevast een tevredenheid over de catechesewerking in onze federatie. Er is een erg dynamische werkgroep die vanuit een duidelijke visie haar aanbod invult. Samenwerking met de jongerenwerking PLUS is daarin cruciaal, alsook een sterke connectie met de liturgie. Catechese voor jong en oud(er) verwoordt het goed: Je kan er altijd aan beginnen, je bent altijd welkom. Catechese loopt ononderbroken een leven lang door. Zo is er geen voorbereiding maar een follow-up na doopsel, eerste communie en vormsel in de vorm van een uitnodiging om elk weekend de zondagse eucharistie bij te wonen: ‘Kom en zie’. Daar is te zien wat mensen doen die hebben leren bidden. Zij proberen in praktijk te brengen wat Jezus antwoordde toen men hem vroeg: ‘Heer, leer ons bidden’. Hoe kan je immers beter kennismaken met het geloof en hoe verrijkt het geloof je leven meer, dan door deel te nemen aan en te proeven van de zondagse vieringen? We gaan er daarbij van uit dat we kinderen best ernstig nemen en hen dezelfde spirit meegeven waarin wij samenkomen, in het vertrouwen dat bij hen, datgene zal blijven hangen, waar ze wat mee kunnen. Hoewel de visie tekst van het vicariaat evangelisatie en catechese apart beschouwt en beide domeinen met een ander accent presenteert, bleek uit onze besprekingen in de stuurgroep duidelijk dat we deze domeinen graag samenhouden en ze door één werkgroep willen laten behartigen.

Dat we met grote tevredenheid onze catechesewerking beleven, wil niet zeggen dat we rond catechese/evangelisatie onbezorgd zijn: de huidige werking mag dan goed zijn en geenszins willen we daaraan tornen, maar over de toekomst voelen we ons minder zeker. We bereiken veelal slechts een kleine groep mensen en zouden het fijn vinden dat er in de toekomst actief werk gemaakt wordt van bredere bekendmaking. Om jonge gelovigen aan te spreken, denken we dat we onze stoute schoenen moeten aantrekken. Ook inhoudelijk blijft onze zoektocht erg pertinent. Hoewel de spirit van onze werking eenduidig mag klinken, toch is alles niet altijd even klaar. Want wat is gebed? Hoe maken we aan anderen duidelijk wat gebed inhoudt? Slagen we erin om de rijkdom van onze katholieke geloofstraditie helder te presenteren en jongeren daarin van harte zo te initiëren dat het geloof wortel schiet? Of om het met de woorden van Paulus te zeggen: dat zij – én wij! – groeien in het besef voor God het reukwerk van Christus te zijn?

 

 

Hoe werd hierop gereageerd?

Op de zoneavond konden aanwezigen op twee manieren reageren op de stelling “Wij bouwen voort op een sterke traditie en dagen ons uit om nieuwe mensen aan te trekken”:

ten eerste door de stelling een score op 5 te geven, waarbij 1 stond voor weinig tot geen enthousiasme en 5 stond voor groot enthousiasme en instemming.
ten tweede door algemene bezorgdheden en waardering omtrent de huidige kerk in Dilbeek te koppelen aan een van de stellingen. Alle aanwezigen kregen daarvoor telkens 2 post-its: een blauwe (bezorgdheden) en een groene (waardering).
De verzamelde data geven een indicatie van hoe belangrijk het thema catechese/evangelisatie was voor de aanwezigen, en hoe ze zich ertoe verhielden.

Dit zijn de resultaten:

2 personen gaf een score van 1

2 personen gaven een score van 2

7 personen gaven een score van 3

13 personen gaven een score van 4

6 personen gaven een score van 5

In totaal kregen we dus 30 reacties binnen.

Verder hingen 11 mensen hun blauwe post-it bij catechese/evangelisatie. Negen mensen linkten hun groene post-it aan dit domein.

 

Hoe interpreteren we deze data?

Wie is bekwaam voor zulk een taak? Wij, want wij zijn tenminste niet als zovelen, die handel drijven met Gods woord. Wij verkondigen het met zuivere bedoelingen, op gezag van God, voor het aanschijn van God en in vereniging met Christus (2 Kor. 2, 16b-17)

Er is een grote overeenstemming tussen de mening van de stuurgroep en de reacties op de zoneavond. Er is duidelijk een grote tevredenheid over de werking! Ook de bedenking dat er wat aan verbreding en verdieping mag gedaan worden, komt duidelijk aan bod. Enkele verhelderingen op de post-its klinken heel herkenbaar:

Spreken we voldoende jonge mensen aan? Is er contact met de godsdienstlessen in de scholen?
Catechese is héél belangrijk en er wordt hard gewerkt, maar onze evangelisatie zou beter kunnen. Let daarbij op: catechese en evangelisatie zijn voor mij niet hetzelfde! (reageert iemand die 4 op 5 geeft op de stelling).
Doen we aan volwassenen-catechese? Zouden we meer kunnen profiteren van onze nabijheid bij Brussel? Hoe kunnen we mensen laten voelen dat spiritualiteit belangrijk is in het leven? Misschien zouden bijbelavonden kunnen helpen.
Hebben we voldoende aandacht voor inwijkelingen van andere origine?
We hebben hier veel pistes mogen horen om met een toekomstige werkgroep verder over na te denken en creatief uit te bouwen. Volgende week kijken we naar de liturgie.

 

Wil je nog iets toevoegen aan dit artikel, bedenkingen, suggesties? Aarzel dan niet en mail gerust naar federatiedilbeek.website@gmail.com.

Ben je gebeten door dit onderwerp om ermee aan de slag te gaan? Stel je dan kandidaat voor de werkgroep catechese via hetzelfde mailadres.

terug