Zone Dilbeek

Financiën

Financiën in zone Dilbeek … een zich openend venster

Het behandelen van dit thema is nooit eenvoudig en dus ook niet in kerkelijke context. Bij het bespreken ervan viel op hoe groot de afstand tussen financiële beslissingen en pastorale initiatieven is. Tegelijk werd duidelijk dat de kerkelijke financiën best een complexe materie zijn, waarin sommige zaken overheidsgebonden zijn via kerkfabrieken, andere dan weer minder. Met veel waardering hebben we afgelopen maanden enkele stappen gezet in het openleggen van die complexiteit, maar verdere inzet op dit vlak lijkt ons nodig.

Vandaar de volgende stelling: “Wij bouwen wijs en voorzichtig aan een grotere transparantie”.

 

Vanwaar deze stelling?
In deze stelling proef je twee bezorgdheden.
Enerzijds is er een nood aan transparantie. Willen we in de zone een stevig toekomstplan op poten zetten, dan spelen daarin de middelen waarmee we kunnen werken vanzelfsprekend een rol. Immers, een catechesewerking die creatief wil nadenken over hoe ze kan verbreden, weet best tot waar ze kan gaan in haar creativiteit én tot waar ze mag gaan op het vlak van financiën. Ook voor de andere domeinen gaat dit op.
Anderzijds is het tijdelijke, want zo spreken we in de kerk over de financiën, een complex domein waarin specifieke competenties en achtergrondkennis nodig zijn, en waarin men niet alleen over centen spreekt, maar ook over wetgeving etc. Het is dus belangrijk om met enige wijsheid en voorzichtigheid daarin te werk te gaan. Terugkerend naar die eerste bezorgdheid, mag voorzichtigheid niet hetzelfde betekenen als weerstand of tegendraadsheid: een kerk met toekomst is bereid vandaag te investeren in mensen en activiteiten en kan kiezen welke infrastructuur daartoe nodig is.

 

Hoe werd hierop gereageerd?
Op de zoneavond konden aanwezigen op twee manieren op deze stelling reageren:
-ten eerste door de stelling een score op 5 te geven, waarbij 1 stond voor weinig tot geen enthousiasme en 5 stond voor groot enthousiasme en instemming.
-ten tweede door algemene bezorgdheden en complimenten omtrent de huidige kerk in Dilbeek te koppelen aan één van de stellingen. Alle aanwezigen kregen daarvoor telkens 2 post-its: een blauwe (bezorgdheden) en een groene (complimenten).
De verzamelde data geven een indicatie van hoe belangrijk het thema financiën was voor de aanwezigen, en hoe ze zich ertoe verhielden.

Dit zijn de resultaten:
– 3 personen gaven een score van 1
– 3 personen gaven een score van 2
– 11 personen gaven een score van 3
– 5 personen gaven een score van 4
– 5 personen gaven een score van 5
In totaal kregen we dus 27 reacties binnen. 1 aanwezige schreef een vraagteken.
Er werden aan dit domein geen blauwe of groene post-its gekoppeld.

 

Hoe interpreteren we deze data?
Enkele reacties uit de data spreken boekdelen:
– “Er is geen transparantie momenteel” zegt iemand. Iemand anders deelt: “Er wordt nooit iets over gepubliceerd of over gehoord”.
– Een andere reactie luidt: “Deze stelling klinkt raar! En is de premisse ervan niet wat arrogant?” Daarbij vult iemand aan: “voorzichtig? Nee! Gewoon gaan!”.
– Een laatste reactie meldt dan weer: “Wijs en voorzichtig: ok!”.

 

Opvallend bij dit thema is het hoge aantal antwoorden die in het midden belanden. Dat bevestigt naar ons aanvoelen onze eigen beleving dat het niet vanzelfsprekend is om in te schatten wat er allemaal aan dynamiek schuilgaat onder het tijdelijke.
Een tweede observatie is de gelijklopende reacties tussen de opmerkingen bij lage en hoge scores. Terwijl de één liever sneller gaat dan de ander, komt de vraag naar een grotere transparantie helder naar boven. Zeker wat betreft de budgetten van de werkgroepen (dit is echt een werkpunt), afspraken over wie zorgt voor de terugbetaling van onkosten en een gedeelde reflectie over toekomstgerichte investeringen in de zone zijn daarbij van belang. De nood hieraan voelen we niet enkel tijdens onze gesprekken in de federatieploeg, maar ook op vele andere momenten van engagement. Momenteel hebben veel vrijwilligers te weinig inzicht in hun werkingsbudget om op gewetensvolle wijze financiële afwegingen te maken. We moedigen dan ook aan dat in de toekomstige zoneploeg iemand permanent aanwezig is die deze zorg in dezelfde geest van de pastorale bekommernissen ter harte neemt.

 

Wil je nog iets toevoegen aan dit artikel? Mail dan gerust naar federatiedilbeek.website@gmail.com

Ben je gebeten door dit onderwerp om ermee aan de slag te gaan? Stel je dan kandidaat voor de werkgroep financiën via hetzelfde mailadres.

terug