Priester / Eucharistievieringen
Priester / Eucharistievieringen
In deze pastorale zone kan u terecht bij onze priester ...
Lees meer
Nieuws van de maand
Nieuws van de maand
Vanaf 1 augustus zijn er weer weekvieringen om 19.30 u....
Lees meer
Catechese voor jong en oud(-er)
Catechese voor jong en oud(-er)
Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom....
Lees meer
Ben je tussen 13 en 18 jaar? Je bent steeds...
Lees meer

Welkom

Onze pastorale zone is te vergelijken met twee schijven die loodrecht op elkaar staan.   Stel u de eerste schijf horizontaal voor. Het gaat om de ligging van onze pastorale zone, zeg maar 'ons territorium'. Ze beslaat het grootste deel van de gemeente Dilbeek en telt zeven parochies. Het is alsof die parochies er altijd al geweest zijn. De pastoraal werd er integraal uitgebouwd. Er werd gedoopt en begraven, er waren vormsels en huwelijken… Er werden verenigingen en organisaties gesticht met soms honderden leden die dan ontbonden werden op het moment dat er geen nood meer aan was. Er werden scholen en parochielokalen gebouwd, uitgebreid en afgebroken al naargelang de behoeften. Er staat een kerk als rots in de branding te getuigen van het geloof dat in elke parochie leefde, leeft en doorgegeven wordt.   Stel u de tweede schijf verticaal voor. Het gaat om de beleving van ons geloof, zeg maar 'de reden van ons bestaan'. Daartoe behoren vooral de liturgie in het algemeen en de sacramenten in het bijzonder en verder ook de vertaling van onze gelovige inspiratie in tekst en uitleg. Zo blijft de liturgie fris, zo wordt de betekenis van de sacramenten met de jaren duidelijker, zo is het tijdschrift KERK&leven niet louter een bron van informatie, maar ook van geloofsduiding en zo hebben we voor onze vergaderingen het criterium bij uitstek om te weten waar we mee bezig zijn. Vergaderen doen we vaak: behalve samen eten is samen spreken hét kenmerk van de christenen. U bent  maar één muisklik verwijderd van al wat dat inhoudt.   
Vakantie
Vakantie
Vanaf 1 augustus zijn er weer weekvieringen om 19.30 u. in de Maranathakapel in Sint-Ambrosius.
Lees meer
Homilies
Homilies

Concreet

Doopsel
Eucharisitievieringen
Eerste communie
Misintenties
Vormsel
Huwelijk
Biecht
Ziekenzalving
Uitvaart
Privacy