Priester / Eucharistievieringen
In deze pastorale zone kan u terecht bij onze priester ...
Lees meer "Priester / Eucharistievieringen"
Nieuws van de maand
Zaterdag 6 oktober, 14.30 u. – 16.00 u. in Sint-Ambrosius:...
Lees meer "Nieuws van de maand"
Catechese voor jong en oud(-er)
Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom....
Lees meer "Catechese voor jong en oud(-er)"
Ben je tussen 13 en 18 jaar? Je bent steeds...
Lees meer ""

Welkom

Onze pastorale zone is te vergelijken met twee schijven die loodrecht op elkaar staan.
 

Stel u de eerste schijf horizontaal voor. Het gaat om de ligging van onze pastorale zone, zeg maar ‘ons territorium’. Ze beslaat het grootste deel van de gemeente Dilbeek en telt zeven parochies. Het is alsof die parochies er altijd al geweest zijn. De pastoraal werd er integraal uitgebouwd. Er werd gedoopt en begraven, er waren vormsels en huwelijken… Er werden verenigingen en organisaties gesticht met soms honderden leden die dan ontbonden werden op het moment dat er geen nood meer aan was. Er werden scholen en parochielokalen gebouwd, uitgebreid en afgebroken al naargelang de behoeften. Er staat een kerk als rots in de branding te getuigen van het geloof dat in elke parochie leefde, leeft en doorgegeven wordt.
 

Stel u de tweede schijf verticaal voor. Het gaat om de beleving van ons geloof, zeg maar ‘de reden van ons bestaan’. Daartoe behoren vooral de liturgie in het algemeen en de sacramenten in het bijzonder en verder ook de vertaling van onze gelovige inspiratie in tekst en uitleg. Zo blijft de liturgie fris, zo wordt de betekenis van de sacramenten met de jaren duidelijker, zo is het tijdschrift KERK&leven niet louter een bron van informatie, maar ook van geloofsduiding en zo hebben we voor onze vergaderingen het criterium bij uitstek om te weten waar we mee bezig zijn. Vergaderen doen we vaak: behalve samen eten is samen spreken hét kenmerk van de christenen. U bent  maar één muisklik verwijderd van al wat dat inhoudt. 

 

1 November
Hoogfeest Allerheiligen 1 november Eucharistievieringen in Sint-Gertrudis Pede om 9.30 u en Sint-Ambrosius om 11.00 u. Overhandiging van de kruisjes van de overledenen die dit...
Lees meer "1 November"
ADEM – TOCHT
Voor 60-plussers In Sint-Pietershof, Itterbeek vanaf nu de 2e maandag van elke maand om 14.00 u. Iedereen welkom. Pas op ! Dag veranderd (maandag nu)...
Lees meer "ADEM – TOCHT"
Huwelijkspastoraal
Op 26 oktober om 20.00 u. terugkomavond voor alle koppeltjes van 2017 en 2018 Meer lezen
Lees meer "Huwelijkspastoraal"

Concreet


Doopsel

Eucharisitievieringen

Eerste communie

Misintenties

Vormsel

Huwelijk

Biecht

Ziekenzalving

Uitvaart

Privacy