Catechese voor jong en oud(-er)

Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Op school begint in september een nieuw schooljaar dat eindigt in juni en op het werk loopt daarmee parallel een werkjaar, maar… voor de catechese ‘begint’ er geen nieuw jaar: catechese loopt ononderbroken een leven lang door. Zo is er geen aparte voorbereiding voor doopsel, de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin wel elk weekend uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of Sint-Gertrudis-Pede bij te wonen.

 

De eucharistieviering is en blijft immers het speerpunt, de pijler, het moment, de ontmoetingsplaats van en voor het parochiale leven: vieren doen we samen om elkaar te vinden in het geloof. Door af en toe deel te nemen aan de viering ontdekt ieder – jong en oud(-er) – wat dit kan betekenen. Ook kinderen, zeker als ze vergezeld zijn van hun ouders: ze pikken mee wat ze aan kunnen en ze krijgen de uitleg die ze verstaan. Daarom is het zo belangrijk dat ze mee kunnen vieren met de geloofsgemeenschap. De catechisten zijn trouwens in elke viering vertegenwoordigd: ze kunnen aangesproken worden na elke viering – zowel in de Sint-Gertrudiskerk als in de Sint-Ambrosiuskerk – om in te schrijven en alle mogelijke (en onmogelijke) vragen te beantwoorden.

 

Alle informatie en verdere updates vind je hier.

Heb je een vraag voor ons?

Mail naar catechesedilbeek@hotmail.com of spreek één van ons aan na de zondagsviering in de Sint-Gertrudiskerk of de Sint-Ambrosiuskerk..

 

Voorgestelde activiteiten (onder voorbehoud)meer info volgt later maar hou deze data reeds vrij

 

  • Lichtmis: de gezinnen met dopelingen worden uitgenodigd op zondag 5 februari 2023 om 11.00u in de Sint-Ambrosiuskerk
  • Godly Play op zaterdag 11 februari  2023 voor lagere schoolkinderen van 14.30u tot 16.30u in de Sint-Gertrudiskerk met als thema: de 10 beste wegen
  • Aswoensdag op 22 februari 2023 : start van de vasten
  • Pastorijgesprekken in de week van 6 tot 10 maart voor de kandidaat vormelingen en eerste communicantjes om 18.30u of 19u in de pastorij Dilbeek.

 

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier