Catechese voor jong en oud(-er)

Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

 

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.

 

We vragen aan kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek thuis een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto waarin je God ervaart. Het kan een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden.

 

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag, na een viering in de kerk. Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.

 

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van de Federale  regering die ingaan vanaf maandag 2 november 2020  zin er geen publieke eucharistievieringen meer mogelijk in onze kerken .

 

Onze geplande activiteiten zijn uitgesteld maar we zoeken samen alternatieven: dingen, die we fysiek niet kunnen aanbieden, maar die wel – zoals jullie hier zullen kunnen lezen – gebeuren.

 

Omwille van de Coronamaatregelen die slechts langzaam versoepelen en na onderling overleg hebben we besloten om de eerste communies die gepland stonden in mei, juni en begin juli 2021 uit te stellen. In september herbekijken we de mogelijkheden, misschien is er dan meer duidelijkheid.
Voor ons is het belangrijk dat de eerste communie gegeven wordt tijdens een zondagsviering. Dat betekent dat onze vaste kerkgangers een plaatsje krijgen evenals uw gezin met nog enkele genodigden. Dat is op dit ogenblik of in de zeer nabije toekomst nog niet mogelijk.
We begrijpen dat het voor jullie allen een moeilijke periode is. We hadden het ook liever anders gezien.

 

Vormsel zal doorgaan op zaterdag 25 september 2021 om 13.30u met als vormheer deken Piet Capoen.

 

Update  Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en Pinksteren zondag 23 mei vieren we in normale tijden twee hoogdagen in de kerk nu met een opdracht thuis. Hou je mail in het oog want de opdrachtjes komen er binnenkort aan.

 

Is uw kind nog niet ingeschreven stuur dan een mailtje naar catechesedilbeek@hotmail.com

Kijk ook regelmatig op deze pagina voor updates.

 

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier