Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag,  na een viering in de kerk.
Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.
We houden af en toe een catechesemoment op zondag om 10.30 u. in de St. -Ambrosiuskerk te Dilbeek. Je kan hierbij aansluiten na de viering in de St. -Gertrudiskerk of voor de viering in de St. -Ambrosiuskerk. Tijdens de advent en de vasten maken we een kijktafel in de kerk en thuis. Soms gaat er een catecheseactiviteit op een andere dag door. Dit alles wordt tijdig medegedeeld tijdens de vieringen en aangekondigd op affiches achteraan in de kerken, in Kerk & Leven en hieronder.

Achteraan in de kerk zijn er:
– voor jonge kinderen een kleurprent en kleurpotloden voorzien. Er ligt een kaars klaar voor de offerande.
– voor lagereschoolkinderen een gebedskaart zodat ze kunnen meebidden.
– voor tieners zangmomenten tijdens de communie, samen met de PLUS.

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.
De kleurprent kan wellicht een aanknopingspunt zijn voor een gesprek met jonge kinderen.

We vragen aan  kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij   je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto  waarin je God ervaart. Het kan  een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden

 

Onze volgende catechesemomenten:(er komen er nog maar hou deze data reeds vrij)

Vanaf 20 januari beginnen we met de pastorijgesprekken voor ouders en kinderen die in 2020 hun eerste communie of vormsel willen vieren. De ouders kunnen kiezen uit verschillende data, er staat steeds een catechist achteraan om uw voorkeursdatum en uur te noteren

We bewaren de herinnering aan het eerste bezoek van de kleine Jezus met zijn ouders aan de tempel van Jeruzalem door elk jaar het feest te vieren van de Opdracht van de Heer, dat u wellicht beter kent als het feest van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis. Dat het op 2 februari valt, weet u waarschijnlijk ook wel.
Voor die viering nodigen we zowel de kindjes uit die in het voorbije jaar in onze pastorale zone gedoopt werden als alle andere jonge kinderen uit onze zone, samen met hun ouders, broers en zussen, grootouders, meters en peters, …….
maar ook samen met u allen: het is immers het feest van de ontmoeting met God en met de mensen!
Zoals de oude Simeon en Hanna Jezus mochten verwelkomen in de tempel, zo verwelkomen wij het jonge volkje op zondag 2 februari om 11.00 in de Sint-Ambrosiuskerk.
Aan de ouders van de dopelingen van het voorbije jaar zal het sterretje overhandigd worden dat sinds het doopsel aan de muur van de doopkapel hang in Sint-Ambrosius.

 

 

 

Ben je tussen de 7 jaar en 10 jaar oud?
Dan ben je welkom op zaterdag 15 februari 2020 in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek.
We gaan op ontdekking in de kerk.
We verwachten je van  14.30 u tot 15.30 u

 

 

 

 

 

 

 

  • De veertigdagentijd begint zondag 1 maart en duurt tot met Pasen (12 april) Elke zondag zal er ‘iets’ zijn tijdens de federatievieringen.
  • Vormsel zaterdag 2 mei om 15.00 u in de Sint- Ambrosiuskerk, zondag 3 mei worden de vormelingen en hun ouders uitgenodigd voor de eucharistieviering van 11u00 in Dilbeek
  • Op zondag 17 mei vieren we de eerste communie om 11.00 u in de Sint Ambrosiuskerk
  • Zondag 14 juni Sacramentsdag

 

  • Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier