Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

 

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.

 

We vragen aan kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek thuis een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto waarin je God ervaart. Het kan een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden.

 

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag, na een viering in de kerk. Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.

 

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van de Federale  regering die ingaan vanaf maandag 2 november 2020  zin er geen publieke eucharistievieringen meer mogelijk in onze kerken .

 

Onze geplande activiteiten zijn uitgesteld maar we zoeken samen alternatieven: dingen, die we fysiek niet kunnen aanbieden, maar die wel – zoals jullie hier zullen kunnen lezen – gebeuren.

 

 Pastorijgesprekken: normaal gezien zouden de kinderen en ouders van eerste communicant en vormeling uitgenodigd worden op de pastorij voor een gesprek met de pastoor. Onder de huidige Coronamaatregelen mogen we elkaar niet fysiek ontmoeten en velen onder u hebben vragen, daarom zullen deze gesprekken via computer met een Zoom-verbinding doorgaan. Zo kunnen we elkaar toch spreken en beter leren kennen. We lichten eerste communie of vormsel toe want echte concrete info over de richtlijnen in verband met eerste communie en vormsel kunnen we nog niet geven daar we ons moeten schikken naar de geldende richtlijnen van de regering. Een gesprek met kind en de ouder(s) zal vastgelegd worden met een Zoom link. Eerstdaags krijgt ieder ouder waarvan het kind is ingeschreven  een mail met de dagen en uren voor afspraak.
We hopen jullie te mogen verwelkomen

 

Is uw kind nog niet ingeschreven stuur dan een mailtje naar catechesedilbeek@hotmail.com

 

Update De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Vanuit het bisdom zal er een datum komen waar we dan de nodige communicatie zullen over verspreiden. Meer concrete afspraken zullen hier later verschijnen.

Voor de vieringen van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden. Vanuit het bisdom zal er informatie komen over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden. Meer concrete afspraken volgen later.

We kijken samen met u uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

 

Kijk ook regelmatig op deze pagina voor updates.

 

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier