Een nieuw jaar is aangebroken, een nieuwe reis is begonnen en een nieuw hoofdstuk is geopend.  Aan de ene kant worden we uitgenodigd om terug te kijken op het afgelopen jaar en ook de vele manieren zien waarop God ons heeft gezegend en ons heeft geleid door de uitdagingen die we zijn aangegaan. Aan de andere kant moedig ik jullie aan om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar met de hoop en het vertrouwen dat God bij ons zal blijven en ons op ons pad zal leiden. In die zin moeten we vooruit kijken, zoals de magiërs deden op hun reis naar Bethlehem en hun ogen gericht hielden op de ster (Matteüs 2, 1-12), met vertrouwen op een betere morgen.

 

Als een geloofsgemeenschap gaan we de toekomst niet alleen tegemoet, maar met Jezus en de hulp van onze Heilige Moeder. Zo krijgen we versterkt hoop en moed om de toekomst tegemoet te treden. Laat ons alle uitdagingen en veranderingen samen aangaan in het volste vertrouwen dat we het doorzettingsvermogen en alle menselijke hulpbronnen hebben die nodig zijn om een geest van eenheid op te bouwen en te voeden in alle ervaringen van het komende jaar.

 

Lieve mensen, de deur van het nieuwe jaar staat open. Daarom hebben we innerlijke kracht nodig als we in dit jaar 2024 beginnen te reizen. Laat de Heer het middelpunt van ons leven en onze relaties zijn. Laten we ons geloof en leven bouwen op basis van Jezus en op het Woord van God als de weg naar liefde en leven. Laten we ook ons steentje bijdragen aan een vreedzame toekomst en eenheid door het rechtzetten van onze relaties, in de voetstappen van begrip en goede wil, oprechte barmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid en zachtmoedigheid.

 

Ik wens u en uw familie een gezegend, gelukkig, vredig en gezond nieuw jaar.

 

Jude Okengwo(Smmm)