ADEM – TOCHT

ADEM – TOCHT

Adem-Tocht

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt… De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden daartoe kansen. De leden ervan zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron. Levens- en zinvragen klinken na het pensioen indringender dan ooit. Hoe beleven 60-plussers het ouder worden? Hoe geven ze relaties gestalte? In wie en waarin geloven ze en welke bronnen boren ze aan? Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen? Welke keuzes maken ze? Niet alleen kinderen en kleinkinderen, maar ook hedendaagse debatten confronteren hen vanzelf met de diversiteit in de samenleving. In maandelijkse bijeenkomsten luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, met respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging. Thema’s worden aangereikt in het driemaandelijkse tijdschrift Adem-Tocht. De leden zelf kunnen daarvoor suggesties doen. De website biedt bijkomende lectuur, suggesties voor het gesprek en materiaal voor een afsluitend gebedsmoment. Als mensen elkaar regelmatig ontmoeten en met elkaar spreken over wat in hen omgaat, ontstaat er een klimaat van vertrouwen en vriendschap. Vanuit hun overtuiging zetten mensen zich in voor hun familie, een project, hun straat, wijk, parochie…. Ze nemen het ook voor elkaar op. Ze voelen zich verbonden met elkaar. Ze leven met elkaar mee en zijn bekommerd om elkaars welzijn. In Adem-Tocht vinden ze steun voor hun engagement binnen en buiten de groep.

Wanneer deze tekst U aanspreekt; kom dan kennis maken op volgende vergadering op maandag 12 september om 14.00 u. in de pastorij van Itterbeek, Kerkstraat 60. Alvast welkom

Voor meer info: Marc Judo, tel. 02 466 06 13

 

Gespreksthema’s 2022- 2023

  • september           Synodaliteit: Als alle gelovigen het voor het zeggen krijgen
  • oktober                
  • november           
  • december             
  • januari                  
  • februari               
  • maart                    
  • april                       
  • mei                         l
  • juni                       

 

 Voor meer info: Adem-tocht