Nieuws van de maand

Zone Dilbeek Eucharistievieringen vanaf 14 juni

zaterdag 18.00 u St.Pieter Itterbeek
Zondag: 9.30 u Sint Gertrudis en 11.00 u Sint Ambrosius

Geen avondmis meer in de week

– In onze kerken zullen er door de afstandsregel van 1,50 m (voor+achter+links+rechts) minder zitplaatsen zijn ook voor uitvaarten.
– Mensen die onder eenzelfde dak wonen, kunnen naast elkaar zitten met 3 stoelen tussen het volgend gezin of de volgende persoon; mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts van hun zitplaats drie stoelen onbezet houden.
– Handen ontsmetten bij het betreden van de kerk
-Gelovigen zijn verplicht om voor, tijdens en na de viering een mondmasker te dragen
– Zitplaatsen zullen aangeduid worden door parochiemedewerkers.
– De wijwatervaten bij binnenkomen blijven leeg
– Er is gelegenheid om te communie te gaan maar ook hier afstand houden : de communicant strekt de armen en de priester, met mondmasker, zal de hostie eerbiedig laten vallen in de uitgestrekte hand van de communicant zonder de hand van communicant te raken. De uitreiking van de communie op de tong is niet toegelaten. De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang. Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m.
– Niet in groep napraten na de viering in of buiten de kerk
– zieken – gelovigen of de pastoor zelf -moeten thuisblijven

Even ter herinnering:  de symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen

 

DANK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING. ZO HOUDEN WE ALLES VEILIG VOOR ONSZELF EN VOOR ELKAAR WANT HET CORONAVIRUS IS NIET VERDWENEN

Open kerken

De St.- Ambrosiuskerk (Dilbeek centrum) is alle dagen open voor persoonlijk gebed en bezinning

De St.-Gertrudiskerk (Isabellastraat) is elke zondag open van van 9.00 u tot 17.00 u

De St- Martinuskerk in  Sint Martens Bodegem is open op zondag tussen 10.00 u en 18.00 u

Eerste communie in onze zone

Na bekijken en verwerken van de maatregelen hebben we alle ouders telefonisch  gecontacteerd betekent dit dat er op zondag 20 september 2 kinderen  hun eerste communie zullen ontvangen , de ouders van de andere kinderen opteren voor een andere datum in 2021.

Vormselviering in onze zone
De viering van het vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 26 september om 10.00 u in de Sint-Ambrosiuskerk.
De vormheer is Mgr Vanbuel Albert, in deze viering worden de vormelingen gezalfd in aanwezigheid van hun familie.
Op zondag 27 september worden de vormelingen en hun gezin uitgenodigd op de viering van 11.00 u in de Sint Ambrosiuskerk.