Zone Dilbeek

Misintenties

Een misintentie is een speciaal gebed, dat in het eucharistisch gebed opgenomen wordt: we bidden het dan niet alleen en het is voor een welbepaalde reden. Zo’n intentie wordt aangevraagd.

In elke eucharistieviering bidden we voor overledenen. Met een misintentie voegen we er de naam van het familielid dat we speciaal willen gedenken  aan toe.
In elke eucharistieviering bidden we samen met de heiligen. We kunnen ter ere van één heilige een misintentie vragen – bijvoorbeeld ‘ter ere van de heilige Antonius’.
In het eucharistieviering verwijzen we naar de vele weldaden van Jezus. We kunnen een misintentie aanvragen voor een genezing of een probleem dat ons ter harte gaat.

Het gaat dus altijd om een concrete toepassing van een algemeen gebed.
Mensen hebben de gewoonte daarvoor te betalen. Dat is eigenlijk onzinnig: voor een gebed kan je niet betalen. Maar een bijdrage voor het pastorale werk van de parochie is wel uiterst zinvol. En ieder geeft naar godsvrucht en vermogen.

Praktisch

* misintenties worden aangevraagd per telefoon, per brief, per e-mail, in de sacristie, in de pastorij, op het parochiesecretariaat….
* bij de pastoor of een lid van de parochieploeg (zie rubriek parochies)
* voor en na de eucharistievieringen (zie rubriek welkom)
* mits betaling van € 15
* noteer:
-naam overledene
-of reden van gevraagde intentie
-de kerk waar de intentie zal gebeden worden
-de datum (liefst drie weken  op voorhand inschrijven, wanneer je die datum wil vermeld zien in KERK&leven).