Zone Dilbeek

Privacy

 

Vanaf 25 mei 2018 wordt in heel de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de privacy van kracht.
Bedoeling van deze nieuwe wetgeving is een uniformere aanpak van de gegevensbescherming in de lidstaten van de EU.
De belangrijkste vernieuwing is, dat iedereen voortaan altijd actief toestemming moet geven vooraleer zijn of haar gegevens verzameld en verwerkt mogen worden.

Zone Dilbeek respecteert en beschermt uw privacy.

 

 

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste
zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen slechts bewaard worden voor een termijn die niet langer is dan noodzakelijk .

U heeft het recht op toegang en verbetering van deze gegevens of verwijdering van uw gegevens.
Dit kan dit ter aller tijde door een bericht naar : kerk-itterbeek@skynet.be

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

 

Functionaris voor de gegevensbescherming:

De secretaris – generaal van de Bisschoppenconferentie van België

Interdiocesaan Centrum vzw

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Tel: 02/507 05 93
E-mail: ce.belgica@interdio.be

 

Toezichthoudende autoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission