Zone Dilbeek

catechesemomenten

We mochten in onze geloofsgemeenschap onze eerste communicantjes verwelkomen. lees meer

 

We mochten in onze geloofsgemeenschap 11 vormelingen verwelkomen. We hadden ze tijdens de afgelopen maanden al eens ontmoet met hun ouders in onze vieringen. Ook bij de Plus werden ze uitgenodigd en een aantal van hen ging daar met enthousiasme op in.

 

Door ziekte van de vormheer ontving onze pastoor van onze kardinaal-aartsbisschop Joseph De Kesel de bevoegdheid om deze kinderen te vormen.

 

In onze zone hebben we er bewust voor gekozen het vormsel en de hernieuwing van de doopgeloften te scheiden. Zo krijgt op zaterdag het geschenk van het vormsel alle aandacht en op zondag vieren we samen met onze geloofsgemeenschap. Het werden twee mooie en feestelijke gebedsmomenten.

 

Hoe we het geschenk van het Vormsel aanboden en verduidelijkten naar deze jongeren toe? Door vuur, olie en woord.
Vuur flikkert en behoudt nooit dezelfde vorm. Het is zuiver. Naargelang wat er verbrand wordt, krijgt het een positieve of een negatieve werking. Het vuur in de bijbel verwijst altijd naar de verschijning of de aanwezigheid van God. Het is niet God zelf, maar verwijst naar Hem. Het is Gods Geest. Gods Zoon is vuur komen brengen voor de wereld, voor alle mensen van goede wil, voor ons. Dat vuur voelt als een nieuwe schepping: van Hem ontvangen we leven en vuur, troost en kracht. Hij is ons nabij en maakt ons heilig en één. Hij houdt ons bijeen sinds die dag voor altijd en eeuwig.
Bij olie denken we aan al wat goed is of goed doet. Denk maar aan olie voor de bereiding van ons voedsel, als brandstof voor lampen of motoren en als schoonheidsmiddel. Het maakt onze huid zacht en stralend. In de bijbel staat het voor vreugde en voor geloof. Wanneer iemand gezalfd werd, werd die ‘goede’ persoon, nog beter. In het Grieks is een gezalfde: een christus. Vandaar dat we christenen genoemd worden. Gezalfden. Net zoals de christen bij uitstek: Jezus Christus. Voordat de kinderen het vormsel ontvangen bidden we daarom dat God zijn heilige Geest over hen mag zenden. Dat Hij hun de geest van wijsheid en inzicht, van raad en sterkte, van gebed en liefde mag schenken opdat ze vervuld mogen worden van eerbied voor God, door Jezus Christus, onze Heer.
Het Woord van God verandert ons leven. Het Woord van God verandert ons. Als gezalfden gaan we anders spreken, we gaan een andere taal spreken- de taal van God. We weten niet altijd of we het zelf zijn die spreken of God die spreekt door ons. Al is ons spreken in het begin maar stamelend, ook dat is voor God genoeg. In de eucharistieviering op zondag spraken de vormelingen samen met de gemeenschap hun geloof uit in de geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God… ”
Bij wijze van symbool voor het hele gebeuren ontvingen de vormelingen een olielampje. Gevuld met olie en met een wiek ontstaken we voor hen het vuur. De kleine dansende vlam herinnert aan de Geest van God, aan Zijn adem van leven en Zijn adem van vuur. Maar ook aan de Geest van God die troost en kracht geeft aan ons, christenen.

 


Daarom van harte proficiat aan Elza, Boris, Karolien, Emma-Louise, Lore, Alexandros, Fiona, Thibo, Luka, Rafael en Alexandros.

En ook voor hun ouders en geloofsbegeleiders die hen naar dit vormsel gebracht hebben.

We hopen de vormelingen verder te ontmoeten in de PLUS om de betekenis van dit prachtig geschenk verder te ontdekken!

 

 

Voorgestelde activiteiten (onder voorbehoud)meer info volgt later maar hou deze data reeds vrij

  • Zondag 11eptember: Terugkomdag voor eerstecommunicanten van dit jaar
  • Oktober = Rozenkrans: elke zondag lezen we een tientje voor de eucharistieviering
  • Zaterdag 19 november: Eerste communietocht voor nieuwe kandidaatjes
  • De advent start op 27 november. Op zaterdag 26 november maken we de adventskrans met dit jaar nadruk op de kleur van de kaarsen: 3 paarse en 1 roze.
  • Activiteiten van de Plus voor de vormelingen en kandidaat vormeling volgen later
  • Lichtmis: de gezinnen met dopelingen worden uitgenodigd op zondag 5 februari
  • Godly Play op 11 februari voor lage school kinderen
  • Aswoensdag op 22 februari – start van de vasten

 

2016-2017 jaargang A

advent

Godly Play

Kom en zie

veertigdagentijd

Ons Heer Hemelvaart

Pinksteren

Sacramentsdag

oktober = rozenkransmaand

1 november

Christus koning