Nieuws van de maand

De minister van Justitie laat ondanks het groot aantal besmettingen toch vanaf 13 december een zondagsviering toe met 15 personen. Het is echter niet haalbaar om voor een tiental personen vieringen te organiseren (wie mag erbinnen? …). Daarom opteren we ervoor om tot nader order in onze pastorale zone geen vieringen op zon- en feestdagen te laten doorgaan in onze kerken. zouden we het liever anders willen? Ja, maar alleen als het virus beter onder controle is zodat de eucharistievieringen gewoon kunnen doorgaan

Welke maatregelen gelden er nog

 • doopsels worden uitgesteld.
 • huwelijken kunnen met maximaal 15 personen
 • uitvaarten kunnen met een maximum van 15 personen – kinderen onder de twaalf jaar, celebrant, lector, begrafenisondernemers of organist niet meegerekend.
 • vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober.

 

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, grote voorzichtigheid is nog steeds aan de orde.  Het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Wij, catechistenploeg, zoneploeg en de PLUS zitten niet stil en zoeken naar andere alternatieven zoals :

 • lichtmis voor onze dopelingen van 2020,
 • de kennismakingsgesprekken met ouders zijn volop aan de gang via Zoom
 • het Sint-Jozefjaar dat al startte op 8 december 2020,…
 • catechese via Zoom,
 • vastenvoettocht in de maand maart met de eigen bubbel,
 • Aswoensdag: 17 februari , ook al zal er geen viering kunnen doorgaan, we zorgen voor een alternatief
 • Vastentijd komt eraan: anders dan we gewend zijn maar juist nu is het mooi om stil te staan bij deze 40-dagentijd, zowel in de kerk als thuis.

 

Twee kerken zijn in onze zone open voor individueel gebed :

 • de St.-Ambrosiuskerk (Dilbeek centrum) alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang
 • de St.-Martinuskerk (Sint-Martens-Bodegem) op zondag  van 10.00 u tot 18.00 u

De minimumafstand van 1.5 meter moet gerespecteerd worden en bij het betreden van het kerkgebouw is het verplicht een mondmasker te dragen.

 

 

Initiatieven  van buiten onze zone
 • De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten
  Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op As-woensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.Zoom-meditaties: Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

 

 

 

 • Zondagsvieringen worden uitgezonden op radio en TV eveneens op Radio Maria en Eclipstv. On line kan het livestream op www.kerknet.be

 

 21-2-2021 1ste zondag veertigdagentijd

Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk, Oostende, 10 uur radio1
Sint-Bavokathedraal, Haarlem, 10 uur, NPO 2 (Nederland)

28-2-2021 2de zondag veertigdagentijd  

Sint-Salvatorskathedraal, Brugge, 10 uur radio1
Sint-Salvatorskathedraal, Brugge, 10 uur, één

Het hele aanbod vieringen via Radio , TV en internet vindt u op www.kerknet.be/radio-tv-mis.

 

Samen zijn we Kerk, ook in lockdown.

 

 

 

Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

 

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.

 

We vragen aan kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek thuis een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto waarin je God ervaart. Het kan een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden.

 

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag, na een viering in de kerk. Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.

 

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van de Federale  regering die ingaan vanaf maandag 2 november 2020  zin er geen publieke eucharistievieringen meer mogelijk in onze kerken .

 

Onze geplande activiteiten zijn uitgesteld maar we zoeken samen alternatieven: dingen, die we fysiek niet kunnen aanbieden, maar die wel – zoals jullie hier zullen kunnen lezen – gebeuren.

 

 Pastorijgesprekken: normaal gezien zouden de kinderen en ouders van eerste communicant en vormeling uitgenodigd worden op de pastorij voor een gesprek met de pastoor. Onder de huidige Coronamaatregelen mogen we elkaar niet fysiek ontmoeten en velen onder u hebben vragen, daarom zullen deze gesprekken via computer met een Zoom-verbinding doorgaan. Zo kunnen we elkaar toch spreken en beter leren kennen. We lichten eerste communie of vormsel toe want echte concrete info over de richtlijnen in verband met eerste communie en vormsel kunnen we nog niet geven daar we ons moeten schikken naar de geldende richtlijnen van de regering. Een gesprek met kind en de ouder(s) zal vastgelegd worden met een Zoom link. Eerstdaags krijgt ieder ouder waarvan het kind is ingeschreven  een mail met de dagen en uren voor afspraak.
We hopen jullie te mogen verwelkomen

 

Is uw kind nog niet ingeschreven stuur dan een mailtje naar catechesedilbeek@hotmail.com

 

Update De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Vanuit het bisdom zal er een datum komen waar we dan de nodige communicatie zullen over verspreiden. Meer concrete afspraken zullen hier later verschijnen.

Voor de vieringen van de eerste communie 2021 zijn er verschillende mogelijkheden. Vanuit het bisdom zal er informatie komen over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden. Meer concrete afspraken volgen later.

We kijken samen met u uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

 

Kijk ook regelmatig op deze pagina voor updates.

 

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier

Plus werking

Ben je tussen 13 en 18 jaar? Je bent steeds welkom in de PLUS !

http://Plusfederatiedilbeek.be

Facebook: facebook.com/plusfederatie.dilbeek

Nieuw Proeven van PLUS: online – Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje via ietskemeer@hotmail.com