Zone Dilbeek

vormsel 2024

Zaterdag 20 april … eindelijk is het zover voor de acht jongens en meisjes die uitkijken naar hun vormsel. Zij zijn naar de Sint-Ambrosiuskerk gekomen om een bijzonder geschenk te ontvangen: de gave van Gods Geest. Pater Jude zalft elk van hen namens de bisschop en de zieke vormheer Marc Boulanger. Getuige hiervan zijn hun familie, de catechisten, PLUSbegeleiders, de godsdienstjuf en een handje vol mensen van onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

 

Voor het zover is worden 3 verhalen voorgelezen uit de bijbel. Je kent ze waarschijnlijk wel: de zalving van David (1 Samuel 16, 1-13), het Pinksterverhaal ( Handelingen 2, 1-13) en het evangelie waarin Jezus zichzelf vergelijkt met de goede herder (Johannes 10, 11-18). Pater Jude licht de diepere betekenis van deze verhalen voor de vormelingen toe.
Wat hij met de vormelingen deelt blijft van betekenis voor iedereen die ooit gevormd werd. Dit sacrament is onuitwisbaar!

 

Het verhaal van de zalving van David vertelt dat God niet kijkt, zoals de mens, naar het uiterlijk maar naar het hart. God nodigt ieder van ons uit om op die wijze naar de ander te kijken. Wat zou dat kunnen betekenen ‘naar het hart kijken’? In elk geval ziet God in die kleine jongen iemand die koning zal worden.
David echter hoedt op dat moment de schapen, een taak die niemand graag doet, ook David niet. Het is een lastige taak die hij toch opneemt en volhoudt. Dat herken je zeker. Ook jij hebt taken die je niet zo graag doen. Pater Jude nodigt de vormelingen uit om zulke schijnbaar onbelangrijke, soms moeilijk vol te houden taken in de kerk op te nemen. Er zijn vele kleine engagementen mogelijk zoals misdienaar worden of trouw naar PLUS gaan. Zo leer je dienstbaar zijn en word je gevormd tot diegene die God in je ziet.
Er wordt op David gewacht … hij is het wachten waard! Isai zalft hem en ‘vanaf die dag was de Geest van de Heer vaardig over David.’ Dit mag een vormeling, elke gevormde nooit vergeten: God is met je!

 

Ook Jezus spreekt over schapen en de herder in het evangelie. Hij vergelijkt zichzelf met een herder, die zijn schapen kent en zijn leven voor hen geeft. Dit is een bevestiging van de geruststellende, krachtige boodschap uit het Oude Testament: God, Jezus, laat je niet alleen. Hij zorgt voor je. Hij leidt je. Hij kent je. Onthoud het: je bent nooit alleen!
Deze zekerheid kan en mag je dapper maken om te spreken over je geloof, om te getuigen. Dan gebeurt ook jou, elke christen, wat Jezus’ leerlingen overkomt met Pinksteren.

 

De woorden die de vormheer uitspreekt bij de zalving spreken van een zegel: ‘…, ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” Het woord ‘zegel’ doet denken aan een postzegel. Die gebruik je om een brief te verzenden en liefst naar het juiste adres. Zo mag elke gevormde weten dat zijn of haar bestemming vastligt! Je hoort bij God die ‘naar het hart kijkt’ en nu al ziet wat jij in je hebt, wat jij kan betekenen in Gods droom voor deze wereld.

Proficiat, Marlies De Turck, Toma De Vrieze, Aaron Durieux, Julian Faulkner, Oliver Kelchtermans,
Louise Peleriaux, Ayla Reniers, Beau Vandenhouwe.

 

Dank je wel, ouders en grootouders, peters en meters, familie en vrienden van deze jongens en meisjes om hen te begeleiden en verder met hen op weg te gaan.

Marleen, catechiste