Advent

Advent

Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Wie?

 

Het woord ADVENT

 komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent: ‘God komt naar ons toe’

Hij komt met de geboorte van Jezus. Dat vieren christenen met Kerstmis.

Advent is tijd van verwachten zoals we uitkijken naar de geboorte van elk kindje.

We tellen 4 weken op naar Kerstmis.

De adventskrans helpt ons daarbij!

We beginnen met een strokrans. Ze doet ons denken aan het ‘joelfeest’ of ‘midwinterwende’: in de winter, wanneer de dagen korter worden en de donkere nachten langer, werden mensen bang dat de zon hen zou verlaten. Ze staken wielen van stro in brand en rolden ze van de berg in de hoop de zon terug te lokken.

 

De ronde krans doet denken aan de zon die licht geeft. Het is een cirkel, zonder begin of einde, zoals het einde van het jaar tegelijkertijd het begin is van een nieuw. Dat is ook zo met het kerkelijk jaar dat begint met de advent.

 

Op de strokrans maken we groene takken vast. Het zijn dennentakken en ze blijven ook groen tijdens de winter. Deze groene takken spreken van hoop op nieuw leven.

 

Vier kaarsen plaatsen we op de groene krans voor de 4 weken uitkijken naar Kerstmis. Elke zondag steken we meer kaarsen aan. Zo groeit het licht.

De kaarsen zijn paars en roze van kleur. De paarse kleur staat in de liturgie voor bezinning, nadenken en je klaarmaken voor … De derde kaars is roze als teken van de vreugde voor de komst van Jezus die al dichtbij komt.

 

De kaarsen steken we aan, elke week eentje meer, in de vorm van een kruisteken.

 

Op de eerste adventszondag brengen we de kransen naar de kerk. Ze worden er gezegend.

‘We’ zijn christenen en de kandidaat-eerstecommunicanten, kandidaat-vormelingen, hun ouders, grootouders en de catechisten.

Kijk maar even naar de fotocollage.

 

 

 

Kijk jij ook uit Kerstmis? Maak jij je ook klaar voor Jezus’ komst in jouw leven?

 

 

Advent in onze kerken

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ste adventszondag 3 december : Wees waakzaam

 

“Let op”, dit woord horen we haast dagelijks. Let op als je de straat oversteekt, als je met je vriendjes speelt…. Een oproep, die ook vaak in de bijbel klinkt en die we meekregen op de eerste zondag van de advent: wees waakzaam. Hier gaat het niet over voorzichtig zijn, maar wees attent op het komen van Jezus.

 

Zoals wij hopen op Sinterklaas, een goed rapport … dromen, hopen wij dat Jezus echt in ons leven mag komen.

 

Hoe kun jij je klaarmaken om Jezus te ontvangen?

Stel je eens voor dat Jezus vandaag bij jou zou komen, hoe zou je dat vinden?

Denk er eens over na  welke plaats jij Jezus, God kan geven

 

“Wees op je hoede, wees waakzaam, kortom LET OP, want je weet niet wanneer het ogenblik daar is.” (Marcus 13, 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de adventszondag 10 december: Maak je klaar

De eerste week van de Advent is voorbij, we hebben de tweede kaars ontstoken
We gaan samen op pad om de weg van de Heer te bereiden en te bouwen aan Gods Rijk van gerechtigheid en vrede want het is Jezus die naar ons toekomt langs die weg die wij bereid hebben; we maken ons klaar voor Zijn komst.
Hoe kun jij je klaarmaken voor de Heer?

Vertel jij wel eens aan een van je vrienden dat je naar de kerk gaat en in Jezus gelooft? Dat mag je wel doen, zo bereid je de weg van de Heer en help je hen.

 

Zoals nu al de kerststal, in onze kerken en misschien thuis?, elke week wordt opgebouwd zo maken wij ook ons klaar, stellen ons hart open voor Gods nieuw begin

 

 

Laten we ons inspannen om Jezus ’Blijde boodschap in woord en daad te verkondigen en te beleven zodat we echt openstaan voor de geboorte en het leven van Jezus in ons midden

 

 

MAAK JE KLAAR, kerstmis komt naderbij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3de zondag van de advent: Kijk uit naar het licht

 

Met de buitenkant zit het in elk geval wel goed: De verkoop van kerstbomen trekt weer aan, de kerstaanbiedingen zijn er en de uit Amerika overgewaaide Kerstman horen we “Ho, ho ho” zeggen, misschien om te waarschuwen tegen oprukkende overdrijving? Duizenden led-lampjes wijzen naar het komende feest van het Licht. Die tekenen zijn overduidelijk: we zijn op weg naar Kerstmis, geen twijfel mogelijk voor wat de buitenkant betreft. Nu de binnenkant nog.

 

Zijn de tekenen daarvan ook zo duidelijk?
Lijken we op Johannes de Doper uit het evangelie van vandaag?
Die zat in de gevangenis, want hij had de Messias aangekondigd, het Licht der wereld en de mensen opgeroepen om een andere levensweg in te slaan. Maar terwijl hij daar gevangen zit slaat de twijfel toe: “Is Jezus Christus, het licht dat komen zal, de Messias of hebben we een ander te verwachten, moeten we toch een ander spoor volgen?”

 

Jezus Christus verwijst naar wat iedereen kan waarnemen: Het licht der wereld breekt al door in kreupelen en melaatsen die genezen worden, doven die weer horen en blinden die gaan zien.
Ook vandaag zijn er velen die blijdschap en vreugde verspreiden, ruimte maken voor nieuw licht in het dagelijkse bestaan, die al vooruitlopen op het naderende kerstfeest. Zij denken niet alleen vanuit eigenbelang maar ook vanuit het belang van de ander, de maatschappij, de wereld, de natuur, God.

 

We zijn niet gevangen gezet zoals Johannes. Wij zijn vrij om ons aan te sluiten bij wat er hier en daar in gang is gezet.
Die buitenkant van de kerstvoorbereiding hoort erbij en kan ons zelfs helpen om bij de binnenkant te komen zodat Christus’ licht straks werkelijk opnieuw kan doorbreken.

 

Wil jij meewerken aan een wereld vol licht, een wereld waarin het goed leven is voor iedereen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al drie weken bereiden we ons voor op Kerstmis maar hebben we ook stilgestaan bij wat Kerstmis is? Leeft de verwachting naar de geboorte van de Heer in ons midden echt in ons, of leeft ze alleen in de kerk, tijdens de viering? Gaat ze na de viering mee naar buiten in ons leven, of blijft ze in de kerk achter? Maken wij, als Maria, ruimte voor God in ons hart, voor Gods toekomst in ons leven?

 

We hoorden een heel sterk verhaal: ‘De geboorte van Jezus vond plaats op deze wijze’, zo begint het evangelie, en daarin vertelt Mattheus het verhaal van Jozef. Een heel sterk verhaal van geloof en vertrouwen. Geen verhaal over een machtige koning zoals Achaz, of over een rijke man van adel of van de zogenaamd betere standen, maar het verhaal over een eenvoudige man die geconfronteerd wordt met een harde realiteit en een merkwaardige droom. En die eenvoudige man gaat mee in het verhaal, want zijn geloof is sterker dan zijn ongeloof, en zijn trouw is sterker dan zijn onvrede.

 

Het komt aan op OPENHEID van ons hart opdat wij op een nieuwe manier mens durven zijn
zoals Maria en Jozef ons dat voorleefden;
vriendelijk, open, kwetsbaar, ruimte biedend voor God en Zijn plannen,
open voor de komst van Immanuel en Zijn nieuwe rijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerst Sint- Rumoldus Schepdaal

 

 

kerst Sint-Pieter Itterbeek
kerst Sint- Martinus
Bodegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerststal Dilbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALIG KERSTMIS