oktober=rozenkransmaand

oktober=rozenkransmaand

Wij bidden een tientje

 

In de maand oktober is er een bijzondere devotie tot de H.Maagd Maria, de moeder van Jezus en bidden we van oudsher het rozenkransgebed.

De rozenkrans of “Paternoster” is een katholieke gebedssnoer. De ‘ketting’ bestaat uit 59 kralen en begint met een kruisteken. Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De psalmen werden vervangen door een “Wees Gegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.

De Rozenkrans die wij bidden, kregen we – volgens de traditie – van Maria die hem in de 15de eeuw aan Sint-Dominicus de Guzman schonk met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. Deze beeldengroep kan je terugvinden in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem.

Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) denken we na over het leven van Christus, dat oorspronkelijk is samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we het gebedssnoer drie keer helemaal bidden. Dan heb je de hele “rozenkrans” gebeden. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we een “rozenhoedje”. Dit “rozenhoedje” is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen.
Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf overwegingen.

 

Dit jaar verdiepen we ons in de geheimen van het Licht

1 oktober

 

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.

 

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.

Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”

Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.”

Toen liet hij Hem toe.

Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water.

En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;

en een stem uit de hemel sprak:

“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8 oktober: Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.
  • 15 oktober: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
  • 22 oktober: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
  • 29 oktober: Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

 

U wordt verwacht

– om 9.20 u. in de Sint-Gertrudiskerk te Schepdaal, Pede of

– om 10.50 u. in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Leren bidden met de rozenkrans? www.startdestilte.be