Zone Dilbeek

THERESIA VAN LISIEUX OF DE KLEINE THERESA

In de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek en in de Sint- Pieterskerk te Itterbeek vinden we haar beeld. Maar wie was zij?

Zij is één van de meest bekende en populaire heiligen van de 20ste eeuw. Zij introduceerde de ‘kleine weg’ vanuit het besef dat geloof geen verdienste is maar een genade.
Paus Johannes Paulus II gaf haar in 1997, tijdens de Wereldjongerendagen, de titel van kerklerares.

 

Thérèse werd op 2 januari 1873 geboren in het Normandische stadje Aleçon (Frankrijk) als jongste van negen kinderen waarvan er vijf kloosterlinge werden.
Als kind was ze volgens sommigen een dwingeland en hysterisch als ze haar zin niet kreeg door woedend en stampvoetend te reageren.
Als vierjarige verloor ze haar moeder. Een zus nam de moederrol over. Toen deze besloot om in te treden wou zij dit ook meteen, al was ze pas 15 jaar. Op bedevaart in Rome vroeg ze audiëntie bij paus Leo XIII en vroeg om in te treden. In 1888 werd ze toegelaten. Zuster Theresia van het Kind Jezus werd haar kloosternaam. Haar streefdoel was om heilig te worden, maar vergeleken met andere heiligen zoals Theresa van Avila en voelde zij zich niet heilig genoeg, zwak en onbeduidend. Ze wilde Hebreeuws leren om Jezus beter te leren kennen en nog meer te beminnen. Toen ze ontdekte dat geloof geen verdienste was maar een genade vond ze haar ‘kleine weg’: de weg die voor iedereen open ligt door de eigen zwakheid te aanvaarden en zichzelf als instrument aan God aan te bieden.
Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. In het twaalfde hoofdstuk van Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs las ze dat ieder lid van de kerk een eigen taak heeft. Nederigheid en streven naar volmaaktheid werd haar opdracht en dit in volstrekte anonimiteit. Haar godsvertrouwen werd zwaar op de proef gesteld toen er tuberculose bij haar werd vastgesteld. Ze stierf op amper 24-jarige leeftijd. Kort na haar dood werd haar geestelijke biografie onder de titel ‘Het verhaal van een ziel’ gepubliceerd. Door de indrukwekkende authenticiteit van haar getuigenis werd het boek in meer dan 50 talen vertaald en veroverde het de hele wereld.

In Vlaanderen en Brussel doet zich daarbij nog een bijzonder toeval voor. Maria Pellemans, parochiane van Koekelberg, werd op 22 maart 1923 wonderbaarlijk genezen door de heilige Thérèse. Haar genezing is doorslaggevend geweest voor de heiligverklaring van Thérèse in 1925.

Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van de heiligeTheresia een enorme basiliek gebouwd, die door vele pelgrims en toeristen wordt bezocht.
Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van de heiligeTheresia een enorme basiliek gebouwd, die door vele pelgrims en toeristen wordt bezocht.

 

 

 

Ze wordt afgebeeld als karmelietes met kruisbeeld en rozen in haar armen. Ze had namelijk op haar sterfbed beloofd dat zij uit de hemel rozen zou laten regenen – wat volgens velen ook is gebeurd. Elders wordt ze afgebeeld met een boek, waarin zij haar ‘kleine weg’ beschreef.

Ze is de patrones van bloemisten en missionarissen. Haar hulp wordt ingeroepen bij allerhande noden.
We vieren haar feestdag op 1 oktober.

 

Het beeld van de heilige Theresia van Lisieux in de St.-Ambrosiuskerk te Dilbeek.
Dit beeld van de heilige Theresia van Lisieux staat achteraan in de St.-Pieterskerk te Itterbeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer, Gij zegt:
‘Indien ge niet wordt als kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan’
Verleen ons, wij smeken U om
de nederigheid en de eenvoud van de heilige Theresia na te volgen
opdat wij met haar het eeuwige loon van de hemel mogen verdienen
Gij die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
Amen