Zone Dilbeek

Lichtmis 2024

Met Lichtmis is er een bijzondere uitnodiging voor de kinderen van onze federatie. We maken van de gelegenheid gebruik om de dopelingen van het voorgaande jaar hun sterretje te geven. De kinderen kwamen samen met het licht de kerk in en verspreidde hun licht naar de aanwezigen. Tijdens deze viering spreekt meneer pastoor een zegen over hen en alle kinderen uit. De gebeden hiervoor kun je hieronder lezen.

 

Gebed om de kaarsen te zegenen
God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij spreekt, dan wijkt het duister voor de dag, dan wordt het leven helder.
Wij vragen U: zegen deze kaarsen en verhoor het gebed van deze gemeenschap. Mogen zij licht en warmte brengen in de gezinnen die ze bewaren.
Mogen zij ons eraan herinneren bij dagen van vreugde en verdriet, dat Gij het zijt die voor ons zorgt en ons eens zult brengen naar de plaats
waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.
Amen

 

Gebed om de kinderen te zegenen
God, onze Vader,
Jozef en Maria hebben hun kind Jezus na de geboorte naar de tempel gebracht
om uw zegen te vragen en het aan U toe te vertrouwen.
Vandaag volgen deze ouders hun voorbeeld.
Samen met hen komen we tot U en vragen: zegen en behoed deze kinderen.
Schenk hen gezondheid, blijdschap en levenskracht.
Zegen ook hun ouders en help hen het beste van zichzelf te geven,
zodat deze kinderen in de liefde en zorg waarmee ze omringd worden
U mogen leren kennen.
Wij vragen het in naam van Jezus die ons Licht is.
Amen

 

Lieve kinderen, beste ouders, we wensen dat jullie een plaats mogen vinden in onze kerk. We verwelkomen jullie graag in ons gebouw en spraken met liefde een zegen over jullie uit.
Weet dat ieder van jullie, kind en ouder, zelf tot zegen bent voor onze geloofsgemeenschap.

 

 

enkele sfeerbeelden