Zone Dilbeek

Kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van Halle

 

 

Op de hoek van de Lossebaan en de Plankenstraat in Itterbeek bevindt zich, op grond van de familie Marissens, een kapel toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Halle en omringd door een tuintje. Op vraag en met de nodige fondsen van het toenmalig bestuur van de Werkliedenbond (vandaag KWB) werd deze kapel gebouwd in 1959 door de aannemer Baudewijns. Eenmaal voltooid werd het mooie Mariabeeld in processie naar het kapelletje gebracht en door onderpastoor Van Der Moere plechtig ingezegend. Het jaartal werd er door Jean Van Lulle in gebeiteld, die nadien jarenlang ook voor kapelletje heeft gezorgd. Hij woonde samen met een oudere broer en zus, allen ongehuwd, in een boerderijtje in Koeivijver. Jan Hanssens bracht de plank aan met de spreuk : ‘Zet op deze weg geen voet of zeg Maria Wees Gegroet!”.

 

In 2007 poogden jonge vandalen het kapelletje te vernielen door brandende kaarsen in de sparren te steken. Wakkere buurtbewoners waren er vlug bij, en hoewel hagen, plastiek potten en één der sparren sneuvelden, werd het Mariabeeld niet beschadigd. Na enig aandringen zorgde de gemeente ervoor dat alles netjes werd opgeruimd en nieuw groen werd geplant

Bron: Nummer 146, juni 2009 van het trimestrieel maandblad ‘Ketting’ van KWB Itterbeek.

 

Het kapelletje, Mariabeeld en tuintje worden nu verzorgd en tip top in orde gehouden door Clementine met hulp van haar zus Alice.

Jaarlijks kwam de processie, die gehouden werd op het feest van de heilige Anna, er voorbij met een zegening en gebedsstonde. Tijdens de meimaand gingen de kerkgangers na de mis van de Sint-Annakerk naar het kapelletje. Er werd een rozenkrans gebeden en en er werden Marialiederen gezongen.

 

Met dank aan Freddy De Canck en André Abraham voor de informatie

 

 

 

En wie is O.-L.-Vrouw van Halle?

Je herkent O.-L.-Vrouw van Halle meteen omdat ze afgebeeld wordt met kanonskogels aan haar voeten en de opvallende mantel, die kreeg ze in 1866. Het is een zwarte madonna.

Het beeld zou afkomstig zijn van de heilige Elisabeth, haar dochter zou het beeld aan haar schoonzus Mathildis hebben gegeven, die het in 1267 heeft geschonken aan Halle. Maria
wordt hier afgebeeld als de Virgo Lactans met Jezuskind: een zittende vrouw, die haar kind de borst geeft. Bijzonder aan het Mariabeeld in Halle is dat haar handen en gezicht zwart zijn.
Aan de zwarte O.-L.-Vrouw van Halle is een mooie legende verbonden. In 1489 werd de stad Halle belegerd door Filips van Kleef. De legende vertelt dat Maria toen de stad behoedde bij een aanval: ze zou bovenop de stadsmuren verschenen zijn en de stad beschermd hebben door maar liefst 470 kanonballen in haar mantel op te vangen. Het gezicht en de handen van Maria werden zwart door de kruitdampen. Sindsdien staat het beeld ook bekend als de ‘Zwarte Madonna’. In de basiliek van Halle liggen enkele van de kanonballen, die O.-L.-Vrouw zou opgevangen hebben in haar mantel.

 

 

 

 

Bidden wij op voorspraak van O.-L.-Vrouw van Halle:

 

Gedenk, Lieve Vrouw van Halle,
de grote en miraculeuze weldaden
die gij sedert zoveel eeuwen hebt bewezen
aan allen die voor uw zwart genadebeeld kwamen knielen
en bidden om hulp.
Zie genadig op ons neer.
Wees mild voor ons, die vol vertrouwen naar u toe komen.
Moeder van de Verlosser, en ook onze Moeder,
gij kent de omvang van onze geestelijke en lichamelijke noden.
Wij smeken u: kom ons te hulp en verleen ons uw gunsten.
Geef ons de kracht en de moed ons af te keren van het kwaad.
Doe ons steeds méér opkijken naar Jezus, uw Zoon,
en leer ons zijn liefde zichtbaar maken voor onze medemensen.
O.-L.-Vrouw van Halle, blijf ons begeleiden op onze levensweg.