Zone Dilbeek

HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

De maand juni is de maand toegewijd aan het heilig Hart van Maria, liturgisch wordt dat gevierd de dag na de feestdag van het heilig Hart van Jezus.
De oorspronkelijke Latijnse titel was ‘Purissimum cor’ of ‘Allerzuiverste Hart’ – wat later veranderde in ‘Immaculatum cor’ of ‘Onbevlekt Hart van Maria’ omdat Maria niet met de erfzonde besmet is.
Haar hart staat symbool voor haar totale toewijding aan haar Zoon en haar universele moederliefde. De afbeelding van een brandend hart, omkranst met rozen en doorstoken met een zwaard is een verwijzing naar een passage uit het Lucasevangelie waarin de oude Simeon zegt dat een zwaard het hart van Maria zal doorboren. Een andere passage in hetzelfde evangelie zegt dat Maria al de uitspraken en daden van Jezus in haar hart bewaarde. Sint Augustinus vertelt ons dat Maria meer gezegend was om Christus in haar hart te dragen dan Hem in haar schoot gedragen te hebben.

 

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria heeft zich ten gevolge van de verschijningen van de Maagd Maria in Fatima aan het begin van de 20ste eeuw zeer verspreid. Verteld wordt hoe Maria aan Lucia Dos Santos (één van de zieners van de verschijningen) verscheen op een wolk van licht met het Jezuskind. Ze legde haar ene hand op de schouders van Lucia en in de andere hand hield ze een met doornen gekroond hart.
Tegelijkertijd zei Jezus: ‘Heb medelijden met het hart van je allerheiligste Moeder dat bedekt is met doornen waarmee ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren met godslasteringen en ondankbaarheid’.
Daarna zei Maria tot Lucia: ‘Zie, mijn dochter, zie mijn hart door de mensen onophoudelijk gekwetst. Troost gij mij ten minste en maak mijn belofte bekend: zij die op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden gaan biechten, de Heilige Communie ontvangen, vijf tientjes van de Rozenkrans reciteren, en mij gedurende vijftien minuutjes gezelschap zou houden tijdens het mediteren van de vijftien mysteries van de Rozenkrans met de bedoeling om mij te troosten, zullen in het uur van hun dood bijgestaan worden met de nodige genaden voor de redding van hun ziel’.
Lucia Dos Santos overleed als kloosterzuster in 2005, op 97-jarige leeftijd.

Lúcia Santos, Francisco Marto en Jacinta.
Lucia is de oudste. Francisco is haar neefje en Jacinta haar nichtje.

 

Het fysieke hart van Maria is het symbool voor haar innerlijke leven: haar vreugde en droefheid, haar deugden en volmaaktheden, haar liefde. Haar onbevlekt hart wijst ons de weg naar Jezus, de bron van de liefde.

 

 

 

 

 

Allerheiligste Maagd Maria,
wij erkennen U als Koningin
over ons huisgezin
en wij wijden het toe
aan Uw heilig en Onbevlekt Hart.
Heers over ons
met Jezus Uw Zoon, onze Heer,
en toon steeds dat Gij
onze Goede Moeder zijt.
Dat Uw rijk kome o Jezus,
laat komen het rijk
van Uw Lieve Moeder.
Amen.