Zone Dilbeek

HEILIG HART VAN JEZUS

Wie goed rond zich heen kijkt ontdekt ze wel … de beelden, standbeelden en kleurrijke prenten van het H. Hart van Jezus. Soms staan ze in de huiskamer op de kast of hangen ze er tegen de muur. In de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek staat een beeld van Jezus die met de linkerhand wijst naar het stralend hart in zijn borst en met de andere hand de wonden toont van zijn kruisiging. Ook staat er een beeld van Maria met in haar armen de kleine Jezus met stralend hart.

 

In onze taal komen vele uitdrukkingen voor met het woord ‘hart’ – bv.: ‘met hart en ziel’, ‘ik heb het hart niet’, … In de bijbel wordt het hart vaak beschouwd als zetel van moed, vreugde en hartstocht. Kerkvaders zoals Augustinus zagen het hart als symbool van de allesomvattende liefde.
Langzaam, door de eeuwen heen, verschoof de aandacht voor de goddelijkheid van Jezus naar zijn menselijke kant: de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De verering van Jezus Christus kreeg vorm vanuit de liefde en barmhartigheid die worden gesymboliseerd door Jezus’ Hart.
Een passage uit het evangelie volgens Johannes, waar Jezus’ zijde door een lans doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in deze mystieke vroomheid een grote rol.

 

 

 

In de 17de eeuw krijgt de devotie een nieuwe impuls door de visioenen van de heilige Margaretha Alacoque (1646-1690), een kloosterzuster die in 1667 intrad bij de zusters Visitandinnen van Paray-le-Monial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk viert sinds 1856 het feest van het Heilig Hart op de derde vrijdag na Pinksteren.

 

Er werden tal van nieuwe kerken toegewijd aan het Heilig Hart, o.a. de basiliek van Koekelberg en de kerk op Montmartre in Parijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze beelden vind je terug in de Sint- Ambrosiuskerk te Dilbeek

 

 

 

           

 

 

 

 

Heer Jezus,
Gij wilt dat de kerk de rijkdom van uw hart ervaart,
Geef dat wij eraan beantwoorden,
Dit vragen wij U,
die leeft en heerst met de Vader en de H. Geest,
God in alle eeuwen der eeuwen.

Amen