Zone Dilbeek

DE HEILIGE FAMILIE

In de doopkapel van de Sint-Ambrosiuskerk staat de beeldengroep van Jezus, Maria en Jozef: ‘De Heilige Familie’.

 

 

 

Jozef en Maria dragen lange gewaden. Maria meestal een rood gewaad met blauwe sluier en Jozef een paars gewaad met een bruine sluier. Jezus draagt meestal witte kleding.

In de liturgie vieren we dit feest op de zondag onder het octaaf van Kerstmis dat formeel werd ingesteld in 1921 door paus Benedictus XV.

Onmiddellijk na Kerstmis, het feest van de geboorte van Christus, valt het feest van de Heilige Familie. Waarom nog een apart feest?
Het wil benadrukken dat diegene die met Kerstmis geboren is, mens is. Het is niet zomaar een onbelangrijke gebeurtenis: God werd mens in Jezus – een God, die met ons is en die er voor ons is.
Veel passages in het nieuwe Testament maken duidelijk dat dit een zeer concrete familie was. Dit begint met de beschrijving van de bijzondere conceptie en gaat verder met de moeder, die haar zoon begeleidt naar de dood aan het kruis. Het zijn de verhalen over Jozef, de vader, die veel geloof heeft, zeer oplettend is, die de boodschappen van de engelen kan waarnemen – dat wil zeggen, de boodschappen van God. Het gaat over een wat opstandig en eigenzinnig kind dat in de tempel de instructies van zijn ouders niet opvolgt, maar daar blijft. Door deze verschillende aspecten heen, zou de manier waarop het Nieuwe Testament ons de Heilige Familie voorstelt duidelijk moeten maken dat het niet iets geïdealiseerd is, het is iets concreets. Dan wordt God mens.
Het kan model zijn voor ons eigen gezin en laat ons zien dat het niet altijd gemakkelijk is om een familie te zijn die in God gelooft.
Op deze feestdag vieren we geen bepaald mysterie uit het leven van Jezus maar wij herdenken – nog in het licht van Kerstmis – de kinderjaren van de mensgeworden Verlosser die Hij doorbracht met Maria en Jozef als huisgezin.

 

 

 

 

In de 19de eeuw zijn vele kerken opgedragen aan de H. Familie: aan de ‘Sagrada Familia’ in Barcelona wordt, sinds de eerste steenlegging in 1882, nog voortdurend gebouwd.
Een bezoekje waard, weliswaar met gids!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBED

Jezus, Maria en Jozef,
In U overwegen wij de schittering van de ware liefde.
tot U richten we ons vol vertrouwen.
Heilige Familie van Nazareth,
Zorg dat er in de gezinnen nooit meer sprake is
van geweld, geslotenheid en verdeeldheid,
dat wie gekwetst of beschaamd zijn
snel troost en genezing mogen kennen.
Jezus, Maria, Jozef,
Hoor ons, verhoor ons gebed.