Zone Dilbeek

lichtmis 2022

Op de zondag voor of de zondag na 2 februari nodigen we gewoonlijk de dopelingen van het voorbije jaar met hun ouders uit voor de viering van Lichtmis in de Sint-Ambrosiuskerk. Dit is telkens een mooi moment van ontmoeting tussen de nieuwe generatie gelovigen en de oudere generatie gelovigen. Doordat het coronavirus nog zo sterk aanwezig is, leek het ons niet opportuun om grote groepen mensen -generatie overstijgend- samen te brengen.
Daarom gaat het team catechisten tijdens het eerste weekend van februari op pad en brengen wij een stoepbezoekje aan alle gezinnen die in 2021 een kindje lieten dopen.

 

We gaan natuurlijk niet met lege handen!
Wij hebben een pakketje klaar met daarin:

· het sterretje met de naam van de dopeling erop dat ophing in de Sint-Ambrosiuskerk. Dit sterretje verwijst naar de ster die de Drie Wijzen volgden en die hen tot bij Jezus bracht.

 

· een gebedskaart en een flesje met water uit de doopvont; Simeon zegende Jezus en noemde hem een Licht en ook Jezus zegende later kinderen.

Wij nodigen de ouders uit om hun kinderen te zegenen.

 

 

Goede God,
wij strekken onze handen over onze kinderen,
zoals we bij het doopsel gedaan hebben,
opdat ze uw kinderen zouden worden
die U leren kennen en leven in U.
We omarmen onze kinderen
zoals Jezus met de kinderen heeft gedaan,
opdat ze door ons uw geborgenheid voelen.
Bewaar onze kinderen voor het kwaad
en laat hen goede wegen gaan,
opdat zij kinderen van het Licht
mogen zijn en blijven.

 

 

 

 

· een pakje pannenkoeken: vroeger werden er op de grote boerderijen rond deze tijd van het jaar, pannenkoeken aangeboden aan het personeel dat hard werk verricht had om hen te bedanken en aan het nieuwe personeel dat aangeworven werd om hen te verwelkomen. Vandaar ook de gewoonte om met Lichtmis het samen brengen van oud en jong te vieren met pannenkoeken. Zelfs zonder lijfelijke ontmoeting mocht deze traditie niet ontbroken worden vinden wij.

 

Het catecheseteam heeft afgelopen weekend alle dopelingen een bezoekje gebracht voor een toffe babbel en overhandigen van het pakketje.

 

hierbij enkele foto’s van enkel dopelingen

 

Een mooi stilleven, gemaakt door de ouders van Manon:

wijwater, een zegengebed, het sterretje, de doopkaars,

allemaal elementen die het doopsel als start van een gelovig leven,

zichtbaar en levendig houden

En Manon, …..die zag en proefde dat het goed was!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een “stralende” Lucie met haar sterretje