Zone Dilbeek

DE HEILIGE RITA VAN CASCIA (MARGARETHA)

In de Sint-Ambrosiuskerk staat een klein beeld van de heilige Rita, onder een stolp, geschonken door een parochiaan.

Een heilige met een zwaar leven …
Margarita Lottius, zoals ze genoemd werd met haar meisjesnaam, werd als 12-jarige uitgehuwelijkt. Ze woonde in Cascia in Italië (1381-1457). Haar echtgenoot Ferdinando Mancini was niet de makkelijkste. Volgens sommigen was hij een dronkaard met losse handjes. Zelf was Margarita liever ingetreden in het klooster.
Haar man werd vermoord door een rivaliserende familie en niet veel later stierven Margarita’s beide zonen een natuurlijke dood. Ze was nu een alleenstaande weduwe. Toch lag de weg naar het klooster niet open.
Margarita’s verzoek om in te treden in het klooster van de heilige Magdalena in Cascia werd niet onmiddellijk ingewilligd. In het klooster woonde immers een familielid van de moordenaar van Margarita’s man. De overste vreesde voor spanningen binnen de kloostermuren en vroeg aan Margarita om vrede te stichten tussen de familie van haar overleden man en de moordenaar. Zij slaagde in deze bijna onmogelijke taak en trad op haar 36ste in. De heilige Rita staat zo model voor vergeving en verzoening.
Volgens de overlevering ontving Margarita op haar 52ste tijdens een intens gebed voor een Jezusbeeld een stigma: een doorn van Jezus’ kroon plantte zich in haar voorhoofd, daarom wordt ze steeds afgebeeld met een kruisbeeld, een bloedende wonde aan haar voorhoofd en een doornenkroon die ze in de hand houdt of die aan haar voeten ligt. De wonde zou tot haar dood openblijven en alleen tijdens een bedevaart naar Rome tijdelijk genezen. Tijdens haar laatste levensjaren moest ze het bed houden en omdat haar wonde zo’n ondragelijke geur verspreidde, bracht ze veel tijd door in afzondering.

 

Rita draagt een zwart habijt met zwarte hoofd- en ondersluier. Over de bijen die over haar kleren kruipen vertelt de legende hoe die rond haar wieg vlogen en honing in haar mond lieten druppelen. De bij is bovendien een symbool van kuisheid. Vlak voor haar dood zou, midden in de winter, een roos gebloeid hebben in de tuin van haar vroegere huis, waardoor ze ook met een roos in de hand of aan haar voeten wordt afgebeeld.

 

De heilige Rita wordt aanroepen in uitzichtloze situaties wegens verschillende redenen; haar problematisch huwelijk, de afwijzingen van verschillende kloosterordes en tenslotte haar ziekte.
Ze werd heilig verklaard in 1900 en we vieren haar op 22 mei.

 

 

 

 

Met vertrouwen kom ik tot U, o Heilige Rita.
Die genoemd wordt de ‘Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken’.
Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken.
En verleen mij de gezondheid en de vrede.
Ik vertrouw ten volle
op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste
en heb de vaste hoop
door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden.
Maak dat ik weldra, tot uw eer,
een lofzang van dankbaarheid moge aanheffen.
Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen,
verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis.
Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word.
Bekom mij wat ik U vraag
en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen.
O wonderbare bruid van de Gekruisigde,
wees mijn voorspreekster bij de goede God,
nu en in al mijn noden.
Amen.