VASTEN en GOEDE WEEK

Veertig dagen vasten
Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing geldt alvast tot 19 april.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Palmzondag

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen
Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

Kerkgebouwen blijven open
Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité
De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

Media
De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.

Vieringen in de Goede Week op radio, televisie en via internet

Elke zondag kan je om 10.00 uur de radiomis beluisteren op radio 1.

Afstemmen op de teeveemis kun je tweewekelijks op één om 10.00 uur, of elke zondag op NPO 2 (Nederland) ook om 10.00 uur.

De Vlaamse bisdommen verzorgen, aanvullend bij het aanbod van de vaste radio- en teeveemissen op de VRT, via Kerknet uitzonderlijk livestreaming opdat al wie het wenst en de mogelijkheden heeft thuis elke zondag de eucharistie mee kan vieren alsook belangrijke vieringen van de Goede Week:

Palmzondag 5 april
Livestream om 10.00 uur vanuit de Sint-Quintinuskathedraal te Hassel via www.kerknet.be
Radio om 10.00 uur vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven via Radio 1

Witte Donderdag 9 april
Livestream om 19.00 uur vanuit de crypte van het Seminariehuis te Gent via www.kerknet.be

Goede Vrijdag 10 april
Livestream om 15.00 uur vanuit de Onze-Lieve Vrouwekathedraal te Antwerpen via www.kerknet.be

Pasen 12 april
Televisie (in eurovisie) om 11.00 uur vanuit Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ in Rome, via Een.

Radio om 10.00 uur vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven, via Radio 1