Zone Dilbeek

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel Schepdaal

 

 

 

Over deze Onze-Lieve-Vrouwekapel gelegen op de hoek van de Poverstraat en de Molenweg te Schepdaal die we voor het eerst terugvinden op de topografische kaart van 1874 bestaat weinig informatie.
Volgens oude dorpsverhalen werd de kapel gebouwd om een ziekte in de regio tegen te gaan. Over welke ziekte het zou gaan is niemand meer zeker van: pest, TBC …. ?
Het kleine kapelletje, dat op grond van de familie Van Der Voorde staat, raakte de laatste jaren zwaar beschadigd door weer en wind en moest bijna helemaal heropgebouwd worden. Dit gebeurde in 2009 door Théo Van Der Voorde, die nu nog instaat voor het onderhoud, en Roger Van Der Kelen.

 

 

 

Het plaasteren Mariabeeld is dat van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (haar feestdag vieren we op 11 februari).
Théo Van Der Voorde herinnert zich nog dat er vroeger op de zaterdag vóór Pinksteren een jaarlijkse bedevaart naar Halle vertrok. De mensen die aan het kapelletje passeerden bleven stilstaan voor gebed en lieten geld achter, er was toentertijd daarvoor speciaal een gleufje voorzien maar bij de heropbouw is die niet meer geplaatst.
Ook de buurtbewoners kwamen in de meimaand aan de kapel samen voor het bidden van een rozenkrans. Allemaal voorbij!

 

Verschijning van een mooie Dame

Lourdes 11 februari 1858. Het 14-jarige Franse meisje Bernadette Soubirous gaat met nog twee andere meisjes hout sprokkelen. Wegens astmaproblemen kan zij haar vriendinnetjes niet bijbenen. Ter hoogte van de grot van Massabielle hoort ze plots een vreemd geruis. Wanneer ze opkijkt, ziet ze bovenin de grot “een dame in het wit”. Ze zal later, in de maanden die volgen, nog 17 keer aan Bernadette verschijnen, zo beweert het meisje. De dame draagt haar op een kerk te bouwen op de plek van de eerste verschijning.
Bij de zestiende verschijning op 25 maart 1858, kreeg Bernadette antwoord op haar vraag wie de dame was: “Ik vroeg het haar opnieuw, drie keer achter elkaar, steeds bleef zij glimlachen. Tenslotte waagde ik het voor de vierde maal en toen zei zij tegen mij, met de handen op de borst gevouwen, dat zij de Onbevlekte Ontvangenis was” (in het door Bernadette gesproken Occitaans: Qué soï era immaculado councepciou).
Op de gedachtenis van 11 februari wordt “niet het historische feit van de verschijningen gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje (Sint Bernadette) zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden”, zegt het Getijdenboek.
Paus Johannes Paulus II stelde in 1992 de Wereldziekendag in, jaarlijks te vieren op 11 februari (gedachtenis van ‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes’).

 

GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

Goede God,
Er is zoveel dat ons gelukkig maakt,
zoveel waaraan wij vreugde beleven,
schenk deze vreugde aan allen die weinig geluk kennen.
Wij denken aan de mensen die ziek zijn,
aan hen die niet kunnen slapen van de zorgen,
aan mensen zonder werk,
aan mensen die het niet meer aankunnen.
Wees voor allen een bron van troost, van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping, waarin wij leven.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Bid voor ons.