Zone Dilbeek

Godly Play

 De grote familie, het verhaal van Abram.

Godly Play vertelt een bijbels verhaal maar maakt het tegelijkertijd zichtbaar. Daarom spreekt deze vertelvorm kinderen enorm aan, al laat ze ook volwassenen niet onberoerd. We mochten het ervaren op zaterdagnamiddag 19 oktober 2019  met 11 kinderen van de lagere school. Ze werden verwelkomd in het Plushuis waar ze in de hal hun schoenen op het vloerkleed achter moesten laten. Eén voor één mochten ze in stilte binnenkomen in de warme ruimte waar in cirkelvorm zitkussentjes op de grond klaarlagen. De verteller heette hen welkom. Zo vond uiteindelijk iedereen een plaatsje en de ouders sloten aan en zetten zich achter hun kinderen. Heel rustig en sereen nodigde de verteller uit om naar een eeuwenoud verhaal te luisteren en te kijken. Een zak bleek helemaal open te plooien en bevatte zand. Dat werd mooi uitgespreid en veranderde in een woestijn. Naast de woestijn liepen er twee rivieren… Er was een stad Ur, waar Abram woonde. Die Abram werd door God geroepen om op weg te gaan, samen met zijn vrouw Sarai en zijn familie. We zagen hoe Abram vertrekt met zijn vrouw Sarai. We hoorden het zand knisperen onder hun voeten (zo stil was het het). Abram bidt tot God en wordt steeds weer op stap gestuurd. Hij dankt God, bouwt soms een altaar op een plaats waar hij dicht bij God is en ontvangt van God de belofte dat hij de vader van een talrijk geslacht zal worden: ‘talrijker dan er sterren aan de hemel schitteren of zandkorrels zijn in de woestijn’. Hij krijgt een nieuwe naam van God : ‘Abraham’ wat ‘vader van velen’ betekent. En kijk, Abraham en Sarah krijgen een zoon, Isaak. Als die groot is, wordt er een vrouw voor gezocht en dat is Rebecca. Samen krijgen ze kinderen en die kinderen krijgen ook weer kinderen en die ook en…. jouw overgrootouders kregen je grootouders en die werden de ouders van je vader en moeder en die… werden ouders van jou! Zo horen we allemaal bij de grote familie van Abraham die in God gelooft en daar dankbaar voor is.

Na de vertelling werd aan de kinderen gevraagd wat ze het mooist en het belangrijkst vonden in het verhaal. Er werd ook gevraagd wat er weg mocht, wat ze wilden veranderen en waar hun eigen plek in het verhaal was. Daarna mochten ze er even creatief mee aan de slag. Ieder voor zich: tekenen, bouwen, wat in bijbelse boeken kijken, alles was goed.

En tenslotte zaten we weer samen in de kring en maakten we het stil om naar een gebed tot God te luisteren waarin gedankt werd voor ons samenzijn. En afsluiten werd er feestelijk gedaan: zandkoekjes in de vorm van sterren en hartjes werden doorgegeven en pas als iedereen zijn koekjes had, tezamen opgegeten. De kostbaarste drank in de woestijn is water en ook daarvan kregen we te drinken.

 

Na deze bijeenkomst trokken we onze schoenen weer aan en gingen we ieder onze eigen weg…

Tot we binnenkort weer samenzijn in de eucharistieviering om nog meer verhalen te beluisteren uit de bijbel.

 

Het verhaal van de schepping – het grote geschenk

Elk jaar plannen we een bijeenkomst voor kinderen van het tweede tem het vijfde leerjaar. We hadden het liefst een echte bijeenkomst in het Plushuis georganiseerd, maar het werd een bijeenkomst via Zoom op zaterdag 6 februari 2021. Met de methodiek van Godly Play wordt een bijbelverhaal verteld en tegelijktijd uitgebeeld. Alles op een ingetogen en ‘gezegende’ manier. Bedoeld voor kinderen en jongeren (maar warm aanbevolen voor ouderen).

De verteller begon met de vraag: wat is het bijzonderste geschenk dat je ooit kreeg? Niet zo eenvoudig. Sommige geschenken zijn zo groot dat je niet meer beseft dat het er is. Je moet een stapje achteruit doen of zelfs, terug in de tijd…
Daarom gaan we terug naar het begin en zelfs nog wat daarvoor. Naar het niets. Een zwarte doek werd op de grond uitgerold. Zwart en leeg. Misschien was er een glimlach maar er was niemand om die te zien en het was te donker om die te kunnen zien.
En toen schiep God het licht. Zo was er licht en duister. Dat was dag één. En God zag dat het goed was.
Op de tweede dag schonk God ons water. Het water waar alle water uit voorkomt. Het water van onder en boven ons heelal. En God zag dat het goed was.
De derde dag maakte God het land dat werd begroeid door planten en bomen. Het werd een oase van groen. En God zag dat het goed was.
De vierde dag schiep God de dag en de nacht. Vanaf nu kon je de dagen tellen. Hij zorgde voor grote lichten: de zon voor de dag en de maan en de sterren voor de nacht. En God zag dat het goed was.
Dan kwamen de schepselen die vliegen in de lucht en leven in het water. Dat was op de vijfde dag. En God zag dat het goed was.
Nu schiep God de levende wezens op het land. Er waren er met vier of meer poten. Er waren er met maar 2 benen, zoals de mens, geschapen naar het beeld van God. En God zag dat het zeer goed was. De zevende dag was een rustdag. God keek terug naar wat Hij geschapen had. Hier werd er geen afbeelding getoond, maar een wit leeg vak.
Een dag om te kijken naar wat God ons allemaal geschonken heeft. Je mag zelf invullen waar je die dag doorbrengt. Waar zit jij het liefst om rustig genietend te danken? In je kamer? in de tuin? op het strand? Die zevende dag is erg belangrijk geworden. Christenen duiden die aan met een kruis, Joden met 2 kaarsen.

We keken naar de 7 prenten voor de zeven dagen.
Wat vinden we de mooiste dag?
Wat is de belangrijkste dag? En kan er één van de dagen weggehaald worden? Neen, dat was voor iedereen vrij duidelijk. Ze waren allemaal belangrijk.
En dan was het tijd om het verhaal creatief te verwerken. Ieder op zijn manier, tekenend of schilderend, met boetseerklei of een gedicht. Je hoefde het niet te delen. Het was helemaal voor jou.
Afsluiten deden we feestelijk: iedereen at een koekje of stukje fruit en dronk wat water. We eindigden door samen het Onze Vader te bidden.

Dankjewel Tine (verteller) en Sarah (moderator).

 

         

 

De Profeet Jona

Ken je het verhaal van Jona? Het is een boek in de bijbel. Het vertelt het levensverhaal van de profeet Jona.
‘Ben je klaar voor het verhaal?’, klinkt het wanneer we samenkomen voor een Godly Play-verhaal. Met woorden, stukken vilt, een houten stad en boot komen woorden uit de bijbel tot leven. Al spelend wordt Gods aanwezigheid ontdekt.

Tine plooit een stuk blauwe vilt open. Ze legt er een lichtbruin stuk vilt overheen. Dat is de kust. En de blauwe vilt wordt water zo gauw er een houten boot op komt te liggen. De stad Ninevé en Jona, een houten popje, krijgen ook hun plaats. Dan vertelt Tine. Ze wijst met de vinger naar Ninevé en laat Gods opdracht horen: ‘Jona, ga naar Ninevé. Ze verduidelijkt dat profeten dicht bij God staan en weten wat Hij van hen vraagt. Alleen … Jona gaat niet naar Ninevé. Hij vaart mee met een boot naar Tarsis. Wanneer het stormt gelooft Jona dat hij de oorzaak is en laat zich in zee gooien. God stuurt een grote vis die Jona opslokt en uitspuugt op het land. Dan roept God Jona een tweede keer. En Jona luistert. Hij gaat naar Ninevé en brengt Gods boodschap naar de mensen: ‘Jullie gedragen je slecht, daarom zal Ik de stad vernietigen’. De mensen van Ninevé en hun koning krijgen spijt en God spaart de stad. Dat maakt Jona boos. Van op een berg houdt Jona de stad in het oog.

God laat een boom naast hem groeien zodat hij   in de schaduw zit en dat doet Jona deugd. Wanneer de boom de volgende dag verdort is Jona boos, zo boos dat hij liever wil sterven. God legt hem uit: ‘Jij bent boos om een boom waarvoor je niets deed. Begrijp je nu hoeveel Ik geef om de mensen van Ninevé?’

 

 

Na het verhaal mag iedereen zelf aan de slag met

papier en schaar,

stiften en wasco’s, kinderbijbels en het Godly Play-materiaal.

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt feestelijk afgerond met gebed, sap en koekjes.

 

 

 

 

De goede herder