Zone Dilbeek

vormsel 2019

Het vormsel, een prachtig geschenk.

De 9 kandidaat-vormelingen en hun ouders hebben het al meer gehoord: vooraf kan het Vormsel niet uitgelegd worden, het is een geschenk.
Dat geschenk overkomt je wanneer je het krijgt in de vormselviering.

Het Pinksterverhaal, met echt vuur en een donderslag erbij, vertelt over Gods nabijheid en warmte. In het vuur zie je vlammetjes die erg beweeglijk en levendig zijn, zoals onze tong. Als je Gods Geest ontvangt zal je anders gaan spreken, een andere taal, de taal van God. Misschien ken je nog niet veel woorden maar stilaan leer je en word je – zoals Jezus – licht voor de wereld. Een tong van vuur op een olielampje mag de vormelingen hieraan herinneren. Olie in het lampje, olie om te zalven … olie is altijd goed, net als het geloof. Wie gelooft, weet het uit ondervinding: het maakt alles, je hele leven goed. Wat gebeurt er dan met je als je gezalfd wordt? Je bent al goed en wordt nog beter: een Gods gezalfde, zoals de jonge David in het Oude Testament, zoals Jezus Christus – het Griekse woord voor ‘gezalfde’. Eén voor één legt hulpbisschop Koen Vanhoutte de vormelingen de handen op en zalft ze met chrisma. Zo worden ze christenen, gezalfden zoals Jezus.
Het geschenk is gegeven en ontvangen. En nu? Nu kan het verder geopend en ontdekt worden. Een eenvoudig geschenk is Gods Geest niet. Dat weten de PLUSbegeleiders. Ze willen niets liever dan de vormelingen helpen uitpakken.

Van harte proficiat Stacy, Kobe, Joyce, Mauro, Lars, Linde, Claudia, Chloé en Logane!