Zone Dilbeek

vormsel 2018

Dit jaar ontvingen 7 jongeren hun Vormsel. De vormheer was Eerwaarde Heer Michel Coppens. Hij is actief bij Missio nadat hij vele jaren gewerkt heeft als missionaris in Venezuela .

 

Luca, Marieke, Corneel, Nicole, Aeden, Ellen en Elisa waren, vergezeld van hun ouders, grootouders, peters, meters en vrienden naar de kerk gekomen. Het was voor hen niet de eerste keer dat ze in onze kerk kwamen. Tijdens het voorbije jaar vierden ze regelmatig onze eucharistie mee. Enkele van de vormelingen komen zelfs meerdere jaren met hun ouders mee, al sinds ze hun eerste Communie ontvingen. Anderen leerden we kennen tijdens een plusactiviteit voor de hele gemeenschap.

 

En nu ontvingen ze het Vormsel en werden zij gezalfd met olie. Al vanaf de Bijbelse tijd wordt olie verbonden met goede eigenschappen: lekker en gezond in de keuken, prima om je huid te verzorgen, in medicatie en om machines goed te laten werken. Daarom is olie het symbool van het geloof. Want uit ondervinding weten we dat het geloof alles, ons hele leven, goed maakt. En als dan een persoon gezalfd werd, werd die nog beter. Hij werd Gods gezalfde. Zoals in het verhaal van David. In het Grieks betekent een ‘gezalfde’ ,een ‘Christus’. Als de jongeren gezalfd worden tijdens hun vormsel, vragen we de Heer dat ze christenen worden. Te worden zoals Jezus, de Christus.

 

En hoe was Jezus dan? Hij had aandacht voor de armen, de vreemdelingen, de kinderen, de vrouwen, de gevangenen en de zieken. Dat waren allemaal mensen die niet belangrijk waren in de toenmalige maatschappij. Jezus vergeleek zich ook vaak met een herder. Toegewijd en bezorgd voor zijn schapen. Wij zijn die schapen. Jezus zorgt voor ieder van ons. De vormheer had een kleine attentie meegebracht voor de vormelingen. Ze kregen een kruisje met een afbeelding van Jezus en achter Hem, schaapjes. Het kruisje was gezegend in Rome door paus Franciscus. Een heel mooi geschenk.

 

We wensen onze vormelingen van harte welkom in de geloofsgemeenschap, als jonge christenen. Dat ze, net als de apostelen met Pinksteren, bezield mogen worden door de Heilige Geest en dat ze in vuur en vlam mogen staan door het geloof! Daarom geven we hen een olielampje mee. Het heeft de eerste keer gebrand tijdens de vormselviering.

We hopen dat ze het nog regelmatig doen branden en dat het hen aan deze feestelijke dag mag herinneren.

 

Twee geschenken die men kan zien: het kruisje en het olielampje. Het grootste geschenk is het Vormsel zelf. Dat zullen ze in de komende weken, maanden en jaren verder uitpakken en ontdekken. Gods liefde die hen omarmd en nooit meer in de steek laat. De Plus staat klaar om al een stukje van het geschenk mee uit te pakken. Het zijn jonge mensen die hen graag willen laten ontdekken wat geloof kan betekenen. En dit op een speelse manier, met spel en film en een goed gesprek. Een mooie uitnodiging.

 

We wensen de vormelingen hun ouders nog eens van harte proficiat en hopen hen binnenkort terug te mogen ontmoeten.