Pastoor Luc Cauwenbergh neemt afscheid van onze pastorale zone

Pastoor Luc Cauwenbergh neemt afscheid van onze pastorale zone

Je hebt het wellicht al gehoord: onze pastoor gaat met pensioen. Hij wordt 75 en dat is de leeftijd waarop van priesters verwacht wordt dat zij hun ontslag aanvragen. Dat heeft hij gedaan en kardinaal De Kesel heeft dat aanvaard. Dit betekent dat de pastoor vanaf de zomer 2023 geen verantwoordelijke pastoor meer zal zijn van onze pastorale zone.

 

Hij is een hele weg met ons gegaan – van parochie naar parochiefederatie naar de voorbereiding van een pastorale zone – telkens opnieuw van zondag naar zondag en van Pinksteren over Kerst naar Pasen, van huwelijksvoorbereiding tot doopcatechese, eerste communie en vormsel. Telkens heeft hij de bijbel opengelegd en verklaard.
We zijn hem dankbaar dat hij die uitdaging met ons is aangegaan en voor de manier waarop hij voor ons herder was. Het was niet altijd eenvoudig en ook bij de pastoor is gebleken dat hij een mens is met grote en kleine kantjes, maar doorheen de veelkleurigheid van zijn herderschap is onze appreciatie voor de wijze waarop hij zijn ‘pastoor zijn’ heeft ingevuld steeds verdiept en gegroeid. Bezorgd om ons en om de toekomst van onze geloofsgemeenschappen heeft hij ons op weg gezet, en voorbereid voor deze komende tijd.

 

Wij willen en zullen als geloofsgemeenschappen in Dilbeek verder op weg gaan. Je was er misschien bij op de federatieavond vorig najaar waar we de toekomstvisie voor de pastorale zone voorlegden aan alle betrokkenen bij de kerk in Dilbeek. Indien je er niet bij was, las je misschien de reeks artikels in Kerk en leven of op de website die de resultaten van het gesprek over onze toekomstvisie weergaven. Wel, daar zullen we met de federatieploeg en gesteund door jullie verdere hulp verder werk van maken. We vertrouwen erop dat er ook in de toekomst een pastoor of pastorale verantwoordelijke met ons zal meegaan. We willen verder zetten wat we, samen met onze pastoor begonnen zijn. Je zal de komende tijd dus opnieuw van ons horen.

 

De federatieploeg