Nieuwe priester voor  onze pastorale zone vanaf 1 september

Nieuwe priester voor onze pastorale zone vanaf 1 september

Op 31 augustus 2023 treed Pastoor Luc Cauwenbergh af als pastoor van onze federatie en geeft zijn pastorale opdrachten terug aan kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen- Brussel.

 

Met vreugde mogen wij mededelen dat pater Jude Okengwo hem vanaf 1 september zal opvolgen als nieuwe federatiepastoor.
Jude I. Okengwo werd geboren in 1980 en is afkomstig uit Nigeria.
Hij is een priester van de religieuze congregatie Sons of Mary, Mother of Mercy (SMMM) – vertaald: Zonen van Maria, Moeder van Barmhartigheid. Deze congregatie werd gesticht na de burgeroorlog in Nigeria in de jaren zestig. Gogo Nwedo was de bisschop van Umuahia. Het grootste probleem was daar en dan het tekort aan missionarissen en priesters om de pastoraal te dragen. Toen Mgr. Nwedo in Rome hulp vroeg, was het antwoord: “Je kan je eigen congregatie beginnen”. Het leidde tot de stichting van de twee congregaties: de Daughters of Mary, Mother of Mercy (DMMM) – in vertaling: Dochters van Maria, Moeder van Barmhartigheid – op 29 december 1961 en de Sons of Mary, Mother of Mercy (SMMM) – in vertaling: Zonen van Maria, Moeder van Barmhartigheid) – op 25 oktober 1970, mensen, die in de voetstappen gaan van Jezus en Maria.

 

Barmhartigheid is de taal, het beeld en het leven van de leden van beide congregaties. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Door de uitdagingen en de problemen, waarmee mensen geconfronteerd worden, beseffen wij de noodzaak en de waarde van spiritualiteit. Gods barmhartigheid in het beeld van Maria is doel, oriëntatie en maatstaf voor menselijke levensstijl. Het spreekt vele mensen aan – vroeger en nu.
Wie de waarde van de spiritualiteit van Maria begrijpt, weet dat leeftijd, ras of klasse van geen tel zijn.

 

Jude werd priester gewijd in 2009 in Nigeria. Na zijn wijding was hij tot 2011 directeur van de Holy Family Secondary School in Abia, Nigeria.

Voor het lager onderwijs liep hij school in Umulogho Obowo (1984-1990); voor het middelbaar onderwijs ging hij naar het klein seminarie Saint Peters (1990-1995) en naar de technische school Queen of the Apostles te Okigwe (1995-1996). Hij studeerde verder aan het seminarie Seat of Wisdom te Owerri voor het baccalaureaat filosofie in 2004 en theologie in 2009.Twee jaar later stuurde zijn congregatie hem naar België voor het masters programma. Hij behaalde het masters diploma in kerkgeschiedenis aan de KULeuven in 2013. Hij spreekt Engels en Nederlands en kent de academische talen Latijns, Grieks en Hebreeuws.

 

Roeping

Pater Jude vertelt: “Ik herinner me de dag waarop ik thuis kwam met het toelatingsformulier voor het seminarie. Toen ik het aan mijn moeder toonde, begon zij te lachen. Ik was helemaal verrast. Dan zei ze: ‘Het priesterschap is niet bedoeld voor mensen zoals jij’. ‘Waarom?’, vroeg ik. Mijn moeder antwoordde: ‘Omdat jij te extrovert bent’. Ze dacht immers dat priesters altijd stil en rustig zijn. En dat was ik in haar ogen duidelijk niet. ‘Laat God maar beslissen’, was mijn antwoord. Tijdens mijn studie aan het seminarie heeft mijn moeder echter veel voor mij gebeden.
Mijn geloof merkt mijn leven, mijn doen en laten, mijn zelfbeeld en mijn levenshouding. De woorden ‘danken’, ‘loven’ en ‘dienen’ zijn het leitmotiv van mijn priesterschap, mijn geloof en mijn leven. De weg van het geloof werd mij door mijn ouders gewezen. Het heeft voor mij alles te maken met vertrouwen om vandaar uit te groeien naar verbondenheid met God.”

 

Sinds 2015 is hij meewerkend priester in de federatie Asse- Zellik waar hij ook  proost is van de KWB Groot Bijgaarden.

 

Hobby’s: zingen, luisteren naar klassieke muziek en tafeltennis