Zone Dilbeek

Lichtmis 2023

Zondag 5 februari: feest van purificatie? van licht? van ontmoeting? van offerbereidheid?

 

Alles oogde feestelijk in de kerk: de mooie bloemen op het altaar, de gewaden van de priester, de brandende kaarsjes alom. Zelfs de zon priemde even door de ramen. We waren nog wat onder de indruk van de ster van Bethlehem en nu – veertig dagen later – vierden we al opnieuw een lichtfeest, nl. Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis.

 

• Het is een feest van purificatie: rein en zuiver worden om zo tot een “nieuw” leven te komen. Zowaar een verrijzenisverhaal!
• Het is een feest van licht: voor Jezus verscheen er een nieuwe ster aan het firmament. Volg deze ster en ze brengt je naar het licht, dat Jezus is. De dopelingen kregen hun sterretje mee naar huis als lichtpunt en baken naar God.
• Het is een feest van ontmoeting: zoals de oude Simeon en Hanna Jezus mochten verwelkomen in de tempel, zo werden de gedoopte kindjes van het voorbije jaar in de kerk door onze gelovige gemeenschap ontvangen.
• Het is een feest van offerbereidheid: wat we opdragen aan de Heer, krijgen we met een meerwaarde terug. Kinderen leren het met de kaars die ze wel offeren, maar brandend terugkrijgen; ouders brengen hun kinderen de kerk, maar krijgen ze met de zegen van de Heer terug mee naar huis; allen offeren we brood en wijn, maar we ontvangen er het Lichaam en Bloed van de Heer voor terug.

 

De mooie viering, het gebrabbel van de kindjes, de duiding rond de symboliek, de aanwezigheid van de jonge ouders,… maakten van deze zondagsviering een feest.