Zone Dilbeek

Lichtmis 2021

Het Coronavirus blijft ons in zijn ban houden en maakt het samen vieren en elkaar ontmoeten tijdelijk niet haalbaar. Maar deze hele pandemie toestand leert ons- meer dan anders- ook zoeken naar een alternatieve, nieuwe aanpak van veel dingen, ook van onze geloofsbeleving.
En dus ook voor Lichtmis moesten wij op zoek naar een alternatief, want de gedoopte kindjes en hun ouders ontmoeten samen met u en ons in de kerk was niet mogelijk.
Dus…. we draaiden de rollen om en wij gingen op stap voor een “gemaskerd” stoepbezoekje aan de jonge gezinnen. We gingen natuurlijk niet met lege handen. Met een klein gepersonaliseerd geschenkzakje in de hand belden we aan. In dit zakje staken we een warm welkom briefje met een beetje duiding over wat het feest van Lichtmis voor ons gelovigen eigenlijk betekent. We staken er ook een zelfgemaakt gebedskaartje in en het sterretje met de naam van de dopeling dat ophing gedurende het voorbije jaar in de Sint-Ambrosiuskerk. Wat natuurlijk ook bij Lichtmis hoort zijn pannenkoeken! Dus wij vulden ons geschenkzakje aan met een pakje pannenkoeken.
De traditie van pannenkoeken met Lichtmis stoelt op een oud gebruik bij herenboeren. Op 2 februari kon het personeel wisselen van “baas” en dit werd gevierd met het eten van een soort pannenkoeken. Wel wij deden ook een wissel: geen gezinnen ontvangen in de kerk, maar wel bij hen thuis op bezoek gaan. De ouders waren aangenaam verrast en dankbaar dat we hen niet vergeten waren! Voor ons was het een mooie en leerrijke ontmoeting.

Onderstaand gebed kan ieder van u bidden voor de kinderen of kleinkinderen:

 

 

Heer, Onze God,

wij leggen de namen van onze kinderen in uw gezegende handen.

Schrijf ze daar in op, en vergeet ze niet.

Houd onze kinderen vast, als wij ze loslaten en zij hun eigen weg door het leven gaan.

Dat zij voortstappen op de vaste baan en niet de levensstijl verlaten die Gij ons hebt voorgeleefd.

In uw gezegende handen leggen wij de namen van onze kinderen, Heer onze God

 

 

               

Moge dit kleine pakketje een richtingsaanwijzer  zijn in de zoektocht van onze gedoopte kindjes van 2020 en hun ouders naar het Licht.

 

Het catecheseteam bedankt alle ouders voor de fijne “stoepbabbel” en het creatief omgaan met het Lichtmispakketje waarvan deze foto’s de stille getuigen zijn.

 

         

Bij het gezin Schoukens  vielen de pannenkoeken in de smaak zowel aan mama en papa als aan Emma. Smakelijk!

 

 

           Helin Scheers, ondertussen reeds 8 maand . Wat gaat de tijd snel…..

 

 

 

 

 

Ooh, kijk mama en papa een sterretje….. Anastasia en mama en papa Rycek

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Hé die kaars lijkt helemaal op mijn doopkaars! …..Juliette Laseure