Zone Dilbeek

Lichtmis

Lichtmis 2018

Op 4 februari vierden wij Lichtmis in de Sint-Ambrosiuskerk met onze jongste kindjes en hun ouders en familie.

Uit de verschillende deelparochies kwamen ze vrolijk de kerk binnen gewandeld.

Zoals Simeon en Hannah destijds Jezus verwelkomden in de tempel, zo deden wij dat met het jonge volkje.

De gelovige gemeenschap gaf het voorbeeld: er werd gezongen, gebeden en geluisterd naar het Woord van de Heer.

We waren als het ware allemaal de meters en de peters van de dag!

Dat Lichtmis een lichtfeest is was duidelijk merkbaar aan het zacht knipperend licht van de aangestoken offerkaarsjes.

Ook de zon deed mee! Een warme gloed van licht priemde binnen doorheen de glasramen. Toepasselijker kon niet!

Net als Johannes willen ook wij getuigen van het licht en wij zongen: “Eer zij God in onze dagen en “Licht dat ons aanstoot in de morgen”.

Maria en Jozef offerden destijds een paar tortelduiven toen ze Jezus opdroegen aan de Heer.

De kindjes legden een kaars in de offerschaal, maar kregen die later brandend terug: wat je geeft aan de Heer krijg je steeds met een meerwaarde terug.

Dat was zo voor Maria en Jozef, maar ook voor onze kindjes. Zeer voorzichtig en koesterend keerden ze met hun brandende kaarsjes naar hun plaats terug om dan massaal op aangeven van meneer pastoor de kaarsjes uit te blazen.

Hiermee sloten we de Lichtmisviering van 2018 af, maar het was ook tegelijkertijd het startschot van nieuwe ontmoetingen in de loop van het jaar.

De receptie met hints naar de “ster”, die ieder gedoopt kind de weg wijst naar het Licht op voorwaarde dat wij hen helpen om ernaar te kijken, werd gesmaakt door jong en oud.

Lichtmis 2020

 

Al wie zuiver van hart is mag binnen in de tempel op de berg (psalm 24) en zal er de Koning van de Glorie ontmoeten.
Ook onze kleinste kinderen puur en zuiver als ze zijn waren meer dan welkom in de Sint-Ambrosiuskerk op zondag 02 februari. We vierden het feest van Lichtmis en voor wat we met Lichtmis doen in de kerk bestaan er vele namen. Wij focusten dit jaar op:
– de Voordracht van Jezus, nl. Jezus wordt door zijn ouders voorgedragen zeg maar aangeboden
– en tegelijkertijd krijgt Jezus zijn Opdracht van Godswege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als Jezus werden de kinderen door hun ouders naar de kerk gebracht en gingen ze later ook weer naar huis aan de beschermende hand van hun ouders. Maar ook God beschermt en koestert deze kinderen en om dit een beetje zichtbaar te maken ontving ieder kind een scapulier. De scapulier is net als een overschort die je over je schouders kan hangen en die beschermt wat er onder zit .
Moge Maria en Jezus de kinderen hun zuiverheid helpen bewaren.

                                                               

 

Geen Lichtmis zonder licht van kaarsen natuurlijk.

De offerkaarsen van de kinderen, aangestoken aan de Paaskaars zorgden voor twinkelend licht in de doopvont

en na de Communie voor kleine lichtjes her en der in de kerk verspreid.

Tot slot mochten de kinderen die in 2019 gedoopt werden, onder het toeziend oog van De Drie Koningen, hun “sterretje” meenemen naar huis.

De ster zoeken en volgen zal onze kinderen, net zoals de Drie Wijzen, naar Jezus leiden