Kapelletjes in onze pastorale zone

Kapelletjes in onze pastorale zone

Kapellen en kapelletjes zijn vandaag de dag de stille getuigen van een grotendeels vergane volksdevotie die zich vroeger uitte o.a in bedevaarten, beewegen (= ter bedevaart gaan),
processies …

 

Het woord “kapel” is afgeleid van het Latijnse capella (of: cappella), dat zelf het verkleinwoord is van cappa dat “mantel” betekent. Het verkleinwoord “capella” verwijst naar
de mantel van Sint-Maarten, bisschop van Tours (316-397), die een stuk van zijn mantel weggaf aan een arme. Het stukje dat hij overhield (de capella) wordt bewaard in het
pelgrimsoord Tours. In een bidvertrek gebouwd super cappella domni Martini (vert.: boven de cappella van Sint Martinus) wordt het vereerd als relikwie. Zo kreeg het woord “capella” een ruimtelijke betekenis: een oratorium of bidvertrek. Het bidvertrek in Tours met de relikwie van de heilige Martinus was de eerste ‘kapel’, waarna alle andere kleine bidvertrekken en
bidhuisjes eveneens ‘kapel’ genoemd werden …

 

Er staan vele kapelletjes in onze pastorale zone. Het waren er ooit nog meer: sommige zijn verdwenen. Ze zijn eigendom van kerkraden of van privépersonen. Of ze staan gewoon
‘daar’. De zorg van de kapelletjes wordt dikwijls van generatie op generatie doorgegeven binnen de familie van de oorspronkelijke bouwers. Elders zorgen buurtbewoners ervoor. Jammer genoeg zijn er steeds meer waar niemand nog naar kijkt. Toch hebben ze allemaal een eigen geschiedenis die we, voor zover geweten, hier zullen beschrijven met aansluitend de echo van gesprekken met de vrijwilligers, die de kapelletjes onderhouden.
In de loop van de komende weken komt er  minstens een foto van elk van die kapellen met – indien gekend – de geschiedenis ervan.

 

Er zijn kapelletjes toegewijd aan verschillende heiligen. Door de jaren heen zijn de originele beelden niet zelden vervangen door andere: de naam van de kapel bleef dan meestal wel
behouden, maar er werd een andere heilige in ondergebracht. De heiligen in kwestie zijn de heilige Alena, de heilige Anna, de heilige Theresia, de heilige Antonius, maar vooral Onze
Lieve Vrouw.

 

Mensen bidden bij Ons Lieve Vrouw om haar tussenkomst en bemiddeling bij ziekte, zorg, pijn, verdriet of steun. De Mariabeelden die er staan hebben niet zelden een bijnaam, d.w.z. een toegevende naam: Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, van Lourdes, van Halle, … En ja ook Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen…. Of Onze Lieve Vrouw van Zeven smarten, enz. En die naam is terug te vinden in de attributen bij het Mariabeeld. We zullen er hier telkens aandacht aan besteden.

 

Mariadevotie

Elke week bekijken we één van de velen Mariakapelletjes in onze pastorale zone:

 

Kapellen te Itterbeek toegewijd aan de Heilige Anna

Kapel toegewijd aan de heilige Antonius van Egypte in Dilbeek

Kapel toegewijd aan de Heilige Alena in Dilbeek

Weet jij in jouw buurt een kapelletje staan? Weet je er iets meer over of ken je mensen die er iets meer over weten of die ze onderhouden? Laat het dan weten via:
federatiedilbeek.website@gmail.com