INTERRELIGIEUZE ONTMOETING

INTERRELIGIEUZE ONTMOETING

Op donderdag 24 maart kwamen wij samen met de Ahmadiyya-gemeenschap in de Sint-Annakapel rond de persoon van Maria.

Een gepastere kerk kon er in onze federatie niet zijn want daar staat het beeld van de heilige Anna samen met Maria.

 

We begonnen met een gebed, voorgegaan door imam Asif Bin Owais : hij zong het eerst in het Arabisch en gaf dan de Nederlandse vertaling. Ons gebed voorgegaan door pastoor Cauwenbergh was het allerbekendste Weesgegroetje.

 

Daarna was er de tijd voor een woordje uitleg. Op een sobere en illustratieve manier schetste de imam de waardering die de islam voor haar heeft en de voorbeeldfunctie die ze bekleedt voor de gelovigen. Vooral de gelijkenissen tussen Onze Lieve Vrouw en hun heilige Maria vielen op. Daarna gidste de pastoor de beide aanwezige gemeenschappen stap voor stap door het eerder gebeden Weesgegroet.

Daarna volgden twee getuigenissen vanuit onze gemeenschap.

Bij Lutgarde hoorden we hoe direct contact, respectvol en hartelijk, mensen kan verbinden in een dagelijks leven, verlicht door het geloof.
Van wat Jan vertelde onthielden we vooral hoe een mens zijn vooroordelen kan bijstellen wanneer hij openstaat voor anderen, voor kinderen, die hij mocht begeleiden als onderwijzer. Klein detail: het was vooral het gedrag van de meisjes dat hem op het goede spoor zette!

 

We verhuisden naar de parochiezaal voor een drankje bij zelfgebakken koekjes en vooral veel deugddoende en hoopvolle gesprekken.
Er werd zeker gesproken over koetjes en kalfjes maar er was ook tijd voor diepgaander onderwerpen. Pertinente vragen werden gesteld, die ons als katholieke gemeenschap zeker bezighouden.

 

Het geheel was een boeiende avond, die ons heeft doen beseffen dat we af moeten van de vooroordelen omdat we allemaal in dezelfde, barmhartige God geloven. Op het einde van de avond nodigde de Ahmaddya-gemeenschap ons uit voor een volgende ontmoeting in hun moskee te Ukkel.